om förbundet medlemskap kontakt föreningsinfo aktuellt


Idrottslyftet

Huvudfokus med Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill.

Idrottslyftets målgrupp

Genom idrottslyftet ska vi utveckla verksamheten för barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Då Idrottslyftet har fått ett ökat behållaperspektiv kommer åldersgruppen 13-25 år att stå i fokus.


Kategorier:

1. Jämställdhetsprojekt, Rekrytering och behålla: Vi behöver fler tjejer i skateboarding. Inom denna kategori kan ni söka pengar för projekt som ämnar rekrytera och/eller behålla tjejer i föreningen. Exempel är speciella tjejskateaktiviteter, prova-på för tjejer, tjejtävlingar, gratis lånebrädor till tjejer i skatehallen, eller projekt där tjejerna får ta plats med killarna etc.

2. Utbytesprojekt: Föreningarna kan söka stöd för att göra resor med sina medlemmar till andra städer för att träffa andra föreningar och utbyta erfarenheter, åka skateboard med varandra, inspirera och inspireras. Detta kan även leda till intressanta samarbeten. Viktigt är att det under dessa resor finns schemalagda möten/workshops eller dyl. med gästföreningen.

3. Ledarutveckling: Föreningarna ska kunna söka stöd till att utbilda och rekrytera ledare. Detta förbättrar verksamheten och kan öka medlemmarnas engagemang om de får bra ledare att vända sig till. Exempelvis kan man skicka sina ledare på utbildningar, göra egna utbildningar/workshops osv.

4. Fria projekt: Vi lämnar det även öppet för de kreativa föreningarna att komma in med egna projekt.

Krav som måste vara uppfyllda

•Aktiviteten måste avse verksamhet inom perioden 1 januari – 31 december 2015*

*Gäller ej ansökningsperiod 3.


• Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (www.idrottonline.se)

Ansökningstillfällen

Det finns två till tre ansökningstillfällen per år,

Deadline för period 1:  30/6
Deadline för period 2:  30/9

Deadline för period 3:  16/12Begränsningar per ansökningsperiod

• Max en ansökan per ansökningskategori
• Max två ansökningar per ansökningsperiod
• En förening kan max beviljas bidrag på totalt 25 000:- per ansökningsperiod
• Högsta summa att söka inom samtliga kategorier är 25 000:-
• Bidrag till kommunal hallhyra beviljas inte


Övriga ansökningsmöjligheter

• Bidrag till skolsamverkan och andra samverkansprojekt med parter utanför idrotten i syfte att bli flera medlemmar kan ansökas via respektive distriktsförbund
• Bidrag till anpassning och utveckling av idrottsmiljöer (hallar m.m.) kan även sökas via respektive distriktsförbund
• Bidrag till verksamhetsutvecklande och kvalitetshöjande projekt utifrån SISUs Värdefullt satsning kan även sökas via respektive SISU distrikt

Exempel på hur en ansökan bör formuleras

• Under ”Förbundsprojekt” välj den kategorin som ansökan gäller
• Ge er ansökan ett passande projektnamn som ni själva väljer
• Beskriv aktiviteten i själva ansökan och ha med faktiskt information om vad ni förväntar er o Kan t ex vara vilka ledare som ska gå vilka kurser, förväntat antal deltagare i projektet etc.
• Förklara i ansökan hur den summan ni ansöker ska användas. Bifoga en detaljerad budget eller specificera de förväntade kostnaderna.


Ni söker projektpengarna via IdrottOnlines Idrottslyftsapplikation.

Idrottslyftsapplikationen når vi via er förenings sida på IdrottOnline.

Manual för ansökan (länk till pdf)Har ni frågor om hur ni ska ansöka, kontakta vår förbundssekreterare Katta Sterner katta.sterner@sverigesskateboardforbund.se så hjälper vi er.