om förbundet medlemskap kontakt föreningsinfo aktuellt

Kontakt

Allmänna frågor / frågor om medlemskap:
Mail: katta.sterner@sverigesskateboardforbund.se

Tel:0721-599 666


Styrelsen:

Ordförande: Magnus Gyllenberg magnus.gyllenberg@sverigesskateboardforbund.se

Styrelseledamot, ekonomiansvarig:
Bo Nyman bo.nyman@sverigesskateboardforbund.se

Förbundssekreterare, adjungerad i styrelsen: Katharina Sterner katta.sterner@sverigesskateboardforbund.se

Styrelseledamot, tävling och anläggningsfrågor: John Magnusson john.magnusson@sverigesskateboardforbund.se

Styrelseledamot: Emma Fastesson Lindgren emma.f.lindgren@sverigesskateboardforbund.se

Styrelseledamot: Tobias Henriksson tobias.henriksson@sverigesskateboardforbund.se

Styrelseledamot: Mikael Valier mikael.valier@sverigesskateboardforbund.se

Styrelseledamot: Johan Sandström johan.sandstrom@sverigesskateboardforbund.se


Kansli adress:
Sveriges Skateboardförbund
Otterhällegatan 3B
411 18 Göteborg
Telefon: 0721-599 666

Styrelsens säte: Stockholm
Firmatecknare: Bo Nyman, Magnus Gyllenberg, Katharina Sterner
Organisationsnummer: 802464-4653
Bankgironummer: 844-7179