Verksamhet

Idag släpps de flesta restriktioner som berör idrotten!

Vi har uppdaterat vår sida och glädjande nog anser regeringen och folkhälsomyndigheten att det behövs få restriktioner för idrotten nu. Det fåtal som finns kvar bedömer vi inte beröra Skateboard men på sidan finner ni informationen kring dessa ändå givetvis.

Vi uppmanar alla föreningar att ta till sig den nya informationen och vidta de åtgärder som ändå behövs nu när alla verksamheter kickar igång fullt ut.

ÄNTLIGEN 🙂

Informationen hittar ni här