OkategoriseradeProjekt

Återstartsstöd och Ledarutvecklingsstöd

Fram till 28 oktober går det fortsatt att söka Återstartsstödet och även de föreningar som tidigare har fått stödet kan söka igen.
 
Ni kan exempelvis söka för medlemsresor till tävlingar som Skateboardcupen, Get on Board i Göteborg, Kids bowl i Östersund eller SM i street. Eller varför inte ny låneutrustning, arrangera en skateboardfestival. Eller om ni har helt egna tankar.
 
Det finns medel kvar att söka så sök!!!
 
Ni ansöker via Idrottonline eller via mail och om ni har frågor kring hur ni ansöker kontakta mig på nb@sverigesskateboardforbund.se så får ni hjälp. 
Vi har också släppt något vi kallar Ledarutvecklingsstödet som är en del av återstartsstödet där ni kan söka specifikt för ledarutveckling.
 
Exempelvis för Attending utbildning under Kids bowl i Östersund, ledarutbildning under Get on Board i Göteborg eller annan ledarutbildning ni vill genomföra.
 
Hör av er på nb@sverigesskateboardforbund.se för att stämma av kring hur ni kan söka pengar för ledarutveckling. 
 
P.S ni kan söka båda stöden separat. Alltså Återstartsstödet och Ledarutvecklingsstödet parallet. Exemempelvis om ni vill ta med medlemmar på en tävling men också ta med ledare för utbildning som är i samband med det.