Sveriges Skateboardförbund

ÅTERSTARTSSTÖDET

Nu kan er förening ansöka om återstartsstödet!

Syftet med stödet är att stötta våra medlemsföreningar att komma igång med sin verksamhet ”efter” pandemin så fundera på vad just er förening behöver för att få igång verksamheten igen. 

 

Förutsättningar för att ansöka
  •  Maxsumma att söka 10 000 kr per förening.
  •  Måste vara framåtsträvande (kan alltså inte gå till att kompensera förlorade intäkter eller liknande).
  •  Projektet ska genomföras under 2021 eller 2022 alternativ överlappa (ni kan alltså ansöka nu men  genomföra projektet under 2022 om det funkar bättre för er).
  •  Att ni bifogar föreningens senaste verksamhetsberättelse + årsmötesprotokoll + bokslut. 

Skulle ni vara fler föreningar som vill genomföra ett  större gemensamt projekt tillsammans kan vi titta på ytterligare stöd utöver de 10 000 per förening.

Ansökningen gör ni via Idrottoline där ni går in på idrottsmedel, klickar på skapa ansökan och sen väljer ni  Återstartsstöd IF och sen följer det formulär ni hittar där. Alternativt att ni mailar ansökan direkt till mig så hjälper jag till att lägga in den. 

 

Om ni ansöker via mail behöver följande delar vara med
  • Namn på projektet
  • Tidsplan (när ni tänkte börja och när det är tänkt att projektet ska sluta.)
  • Vilken målgrupp/målgrupper satsningen riktar sig till
  • Syfte och mål med projektet
  • Hur ni ska genomföra det
  • Budget/kostnadskalkyl
Exempel på vad ni skulle kunna söka för

Studieresa (besöka en förening för skate och utbyte), utrustning (exempelvis utlåningsutrustning), bygga obstacles (saknar ni nåt obstacle kan ni söka för att bygga)  genomföra event, teambuilding (exempelvis för coacher, styrelse eller öppethållare),  workshops etc. Det viktigaste är att ni utgår från vad er förening och era medlemmar behöver mest för att komma igång efter pandemin.

Efter genomfört projekt

behöver ni göra en återrapport bestående av bilder, film och en skriftlig kommentar om hur ni tycker det har gått, vad som funkade bra och vad ni skulle kunnat utveckla.