Sveriges Skateboardförbund

INFORMATION OM CORONAVIRUSET

Från den 1 december 2021 gäller nya regler för tävlingar inomhus med fler än 100 åskådare. Anordnaren av tävlingen måste antingen kräva vaccinationsbevis av vuxna åskådare eller införa begränsningar som exempelvis avstånd mellan åskådare.

Fr.om. den 11 januari 2021 har vi dessutom en tillfällig Pandemilag som ger oss både möjligheter och utökat ansvar. Läs mer om den nedan. 

Skateboardförbundet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vi uppmanar alla att följa och efterleva de rekommendationer som finns såväl nationellt som regionalt.

IDROTTSTÄVLINGAR INOMHUS FRÅN 1A DECEMBER

Regeringen har beslutat att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Översatt till vårt språk handlar det om tävlingar events & demos etc. med fler än 100 åskådare. Syftet är att minska smittspridningen av coronavirus men samtidigt kunna ha större publik på till exempel tävlingar.

Arrangör som väljer att använda vaccinationsbevis behöver också ha grundläggande smittskyddsåtgärder på plats, exempelvis genom att informera om hur smittspridning kan undvikas och se till att deltagarna kan tvätta händerna eller använda handsprit.

Så funkar det med vaccinationsbevis
 • Den som ska besöka ett event som åskådare hämtar sitt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se, via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis.
 • Anordnaren av tävlingen ska kontrollera att åskådare från 18 år och äldre är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Åskådaren ska visa vaccinationsbevis och legitimation. Kravet gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig och kan verifiera detta med giltigt läkarintyg.
 • Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. På DIGG:s webbplats finns uppdaterad information om digital verifiering.
 • Vid ett arrangemang med vaccinationsbevis ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska dokumenteras skriftligt, följas upp samt vara möjlig att visa upp om Länsstyrelsen gör tillsyn.

RF har sammanställt aktuell info om vaccinationsbevis här

 
Alternativ till vaccinationsbevis: Smittskyddsåtgärder

Anordnare som inte kan eller vill använda sig av vaccinationsbevis får genomföra evenemanget, förutsatt att man vidtar de smittskyddsåtgärder som beskrivs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

Det handlar om att

 • pubik ska anvisas sittplats
 • sällskap får bestå av max åtta personer
 • avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.

Detaljerad information om smittskyddsåtgärderna finns att läsa i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

För vuxna personer som ännu inte är vaccinerade gäller sedan tidigare Folkhälsomyndighetens allmänna råd att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt, särskilt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Mer information

Som förening kan man också välja att kräva vaccinpass av till exempel funktionärer, men det är ingenting som regleras i lag.

Föreningar kan också vända sig till Riksidrottsförbundet via corona@rfsisu.se

Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet. Inom kort beräknas checklistor med mera finnas att ladda ned som stöd för arrangörer på Länsstyrelsens webbplats.

UTÖVER RESTRIKTIONEN KRING DELTAGARE ÖVER 100 PERSONER INOMHUS ÄR VÅR SAMLADE BEDÖMNING ATT VI INTE BERÖRS AV ÖVRIGA RESTRIKTIONER. MEN JUST IN CASE SÅ KAN NI LÄSA OM DEM HÄR

PANDEMILAGEN GÄLLER FRAM TILL DEN 31/1 2022

HUR PÅVERKAS SKATEBOARDVERKSAMHET I SVERIGE AV CORONAPANDEMINS EFFEKTER

Skateboard som individuell aktivitet uppfattar vi har en mindre risk för smittspridning, men det är i mötet med andra skateboardåkare där vi vistas på en begränsad yta och inte tänker till som det kan ställa till det. Därför är det viktigt att både du som skateboardåkare och våra föreningar och dess verksamhet tar ansvar för att minska risk för smittspridning.

Vi vill att ni följer FHM och regeringens råd och restriktioner för att minska smittspridningen.

TA ANSVAR FÖR ATT FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper.

Om du får symtom bör du stanna hemma och isolera dig. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Det är också viktigt att tvätta händerna.

VILKA RESTRIKTIONER MÅSTE VI FÖRHÅLLA OSS TILL?

Folkhälsomyndighetens gällande nationella allmänna råd påverkar inte våra föreningars verksamhet efter den 29/9. Men vi vill att ni är vaksamma på eventuellt kommande förändringar om FHM beslutar om det. 
 
Här finner ni alltid senaste nytt från FHM:

KOMPENSATIONSSTÖD

Medlemsföreningar i Sveriges Skateboardförbund kan ansöka om kompensationsstöd för förlorade intäkter under pandemin, Ansökan görs via Riksidrottsförbundet.

LÄS MER HÄR

Har ni frågor hur det går till är det bara att höra av er.

VAD ÄR ALLMÄNNA SAMMANSKOMSTER OCH OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR INOM IDROTT?

Läs Riksidrottsförbundets förklaring här.

LOKALA ALLMÄNNA RÅD

För att se vad som gäller i just ditt län så kan du finna den informationen här.

ER FÖRENING BÖR SE ÖVER DESSA FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR EN ANPASSAD VERKSAMHET:

 • Hur kan vi minimera riskerna för kö vid ingången/kafét?
 • Hur kan vi underlätta så alla håller avstånd? Tex spärra av vissa delar av kafét/hallen, ta bort stolar, be föräldrar lämna av sina barn utanför hallen etc.? 
 • Hur många personer har vår inomhushall kapacitet för utan att det känns trångt på platåerna och åkytan?
 • Finns det möjligheter att tvätta händerna eller använda handsprit på flera ställen som t.ex. ingången, kassan, toaletterna och åkytan?
 • Kan vi utöka/justera öppettiderna eller på annat sätt separera åkargrupperna ännu mer än idag för att förhindra trängsel? 
 • Vad har vi för städrutiner? Är det tryggt för medlemmarna att vistas i lokalen? 

DISTRIKTEN FINNS TILL FÖR ER!

Som medlemsförening i skateboardförbundet tillhör er förening även ett idrottdistrikt.

 Klicka här för att hitta ert distrikt

I princip alla distrikt har kallat till informationsträffar för de föreningar som de organiserar.

Katta Sterner, generalsekreterare för SSF, betonar att skateboardförbundets anställda finns redo för att stötta skateboardföreningarna, vi är bara ett knapptryck bort.

Tips! Prenumerera på nyhetsbrev från distrikten och gå in på deras hemsidor. Där finns information om vad som gäller för just er.

VID BESÖK OCH SESSIONS I SKATEPARK/SKATEHALL

Det är mycket viktigt att vi fortsätter uppmuntra till fysisk aktivitet. Det gäller dock att skapa en säker miljö med lägsta möjliga risk för smittspridning för samtliga deltagare.

Det bör finnas möjlighet att tvätta och desinficera händerna.

DRA INTE OCH SKEJTA I OFFENTLIGA PARKER ELLER SKATEHALLAR OM

Du har ett eller flera av följande symtom: huvudvärk, feber, rinnande näsa, halsont, illamående, nyser eller hostar, är andfådd, har förlorat lukt- eller smaksinne.

Det är mindre än tre dagar sedan du återhämtat dig från sjukdom med några av de symtom som nämns ovan. Kontakta sjukvårdsupplysningen om du har tvivel på om du ska åka eller inte.

Du har varit i nära kontakt med ett bekräftat fall av COVID-19 under de senaste 10 dagarna eller du bor med någon som är i karantän.

Du är i en riskgrupp för COVID-19 (definierad av Folkhälsomyndigheten).

Och kom ihåg… om du känner dig det minsta lilla sjuk ska du omedelbart avbryta din session och åka hem.

SÅ HÄR BETER DU DIG UNDER EN SESSION

 • Tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till hallen/samling, före/efter en måltid och efter toalettbesök.
 • Håll ett säkerhetsavstånd till andra personer.
 • Skippa fysisk kontakt som high5´s, fistbumps, klappa istället med brädan i marken för att uppskatta/heja på.
 • Låna inte kläder, skateboard/skydd/hjälm, vattenflaskor, mobiltelefoner, datorer eller andra personliga tillhörigheter av någon annan.
 

HÅLL ER UPPDATERADE

Besök följande informationskällor för att hålla dig uppdaterad. Förutom dessa kan det finnas föreskrifter från era respektive lokala myndigheter och polis som ni måste hålla er informerade om:

 1. Ytterst är det myndigheternas riktlinjer som gäller, dessa hittar du på krisinformation.se.
 2. Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
 3. Regeringen: https://www.regeringen.se/
 4. Riksidrottsförbundet rapporterar löpande om hur corona påverkar idrottsrörelsen. Där har de bland annat sammanställt vanliga frågor och svar.
 5. SSF hemsida, vi uppdaterar när vi får ny information https://sverigesskateboardforbund.se/

För råd och frågor, hör av dig till din föreningskontakt hos oss på skateboardförbundet:
https://sverigesskateboardforbund.se/kontakt/