SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

KOMPENSATIONSSTÖD

De tuffare restriktionerna för att minska smittspridningen av covid-19 har  börjat påverka våra föreningars ekonomi och det är idag flertalet föreningar som begränsar sitt antal besökare i hallarna eller håller stängt helt. 

Idrottsrörelsen har fått extra pengar av regeringen för att kunna täcka upp delar av det intäktstapp som föreningar över hela landet nu upplever. 

SYFTE

Stödet ska ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

NY ANSÖKNINGSPERIOD ÖPPEN
15/10 - 26/10 KL 12.

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september.

NI KAN SÖKA STÖD FÖR:

 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
 • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Det kan till exempel vara entréavgifter till er skatehall & minskade eller uteblivna avgifter för skateskola. m.m.

NI KAN INTE SÖKA STÖD FÖR:

 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang som inte budgeterat ett överskott, exempelvis skatecamps.

HUR NI ANSÖKER

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. 

Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare

I filmen nedan så kan ni se hur en ansökan går till och vilka faktiska uppgifter ni behöver ha med. 

Filmen är gjord inför tidigare period för kompensationsstöd så det kan bli lite små skillnader i formuläret för kvartal 4.

Mer om ansökan

I er ansökan är det centralt att föreningen kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisning, verksamhetsberättelse och resultatrapport.

Det kommer också vara viktigt att föreningen kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som föreningen tagit emot under perioden.

Föreningen måste redovisa följande:

 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av dessa bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Om och i så fall vilket stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.

KONTAKT

Behöver ni hjälp med det här eller har några frågor så hör av er till er kontaktperson hos oss. Förbundets kontaktuppgifter.

För frågor kring kompensationsstödet och ansökan kan ni också maila till: kompensation@rfsisu.se

För tekniska frågor om till exempel inloggning i IdrottOnline, kontakta IdrottOnline-supporten