SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

ANSÖK OM LOKSTÖD

LOK-stöd står för lokalt aktivitetsstöd och kan sökas av alla skateboardföreningar som är anslutna till Sveriges Skateboardförbund och som bedriver verksamhet för barn och ungdomar mellan 7–25 år.

Nya regler för LOK träder i kraft den 1e Juli 2023.

Vilka stora förändringar har skett kring LOK som gynnar skateboard? 

Det innebär för oss att den typen av öppna verksamhet vi alltid bedriver numera är bidragsberättigad. Se mer om ändringarna och hur Örebro & Kungsbacka resonerar kring- och hur de hanterar LOK i YouTube-klippet.

Som förening kan ni ansöka om LOK-stöd två gånger per år; 25/8 och 25/2. Varje förening skickar in en LOK-stödsansökan oavsett hur många sektioner föreningen har så om ni till exempel har en skateboardsektion i en större förening som har fler sektioner/aktivitetsformer inom föreningen såsom fotboll, boule, skate, cykel etc. skall skateboardaktiviteterna samlas ihop tillsammans med de andra aktiviteterna till en gemensam ansökan från huvudföreningen

OBS! IDROTTONLINE FUNGERAR BÄST MED PC OCH WEBBLÄSAREN CHROME

LOK-stödsansökningar görs i IdrottOnline. För att kunna skicka in en ansökan så behöver ni registrera era skatesessions (träningar). Det kan ni göra via IdrottOnline på datorn eller IdrottOnline-appen (finns på appstore och google play).
 
För att börja registrera sessions krävs en del förberedelser och den som skall registrera närvaro och/eller aktiviteter behöver få tillgång till vissa behörigheter.

BEHÖRIGHET FÖR ATT KUNNA SKICKA IN ANSÖKAN

De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig). Om ni inte har aktiverat er IdrottOnline-sida gör ni det här: https://bit.ly/2LZdWMG
 
Behöver ni hjälp att ändra rollerna på er IdrottOnline-sida är det enklast att kontakta IdrottOnline-supporten så hjälper dem er med det. Supporten hittar ni här: http://bit.ly/3s2MKfj
 
Barn och ungdomar mellan 7–25 år samt ledarna är LOK-stödsberättigade. Har ni en funktionsvarierad i er förening finns ingen övre åldersgräns.

VILLKOR FÖR LOK-STÖD

• En gruppaktivitet såsom en skatesession, skateskola eller liknande ska pågå i minst 45 minuter, ledas av minst en ledare och bestå av minst tre och högst 30 deltagare.
 
• Ledaren måste ha fyllt 13 år och vara medlem i er förening. Ledaren får inte vara ansvarig för flera aktiviteter samtidigt.

VAD TJÄNAR VÅR FÖRENING PÅ LOK-STÖD?

Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i föreningens namn så som det anges i vårt föreningsregister (namnet i detta är det namn under vilket föreningen har blivit antagen som medlem i Sveriges Skateboardförbund).

NÄR GÖRS UTBETALNING?

Utbetalning av LOK-stöd påbörjas alltid veckan efter sista ansökningsdag. Därefter sker sedan utbetalningar varje vecka allt eftersom ansökningarna godkänns.

FYLLNADSUTBETALNING

Om det, när LOK-stödsåret är avslutat, finns pengar kvar i potten så gör Riksidrottsförbundet en fyllnadsutbetalning. De återstående medlen fördelas då till samtliga föreningar som sökt LOK-stöd under året. Fyllnadsutbetalning är aldrig garanterad, utan görs endast de år då det blivit medel kvar i LOK-stödspotten efter att samtliga ansökningar för året hanterats och det ordinarie LOK-stödet har fördelats.

UTBETALNING TILL FÖRENINGAR UTTAGNA FÖR KONTROLL

LOK-stödsgruppen gör rätt ofta kontroller för att säkerställa att stödet betalats ut på ett korrekt sätt. Om din förenings LOK-stödsansökan har tagits ut för kontroll sker eventuell utbetalning först när kontrollärendet är slutfört. I den händelse att föreningen överklagar LOK-stödsgruppens beslut sker eventuell utbetalning först efter LOK-stödsnämndens avgörande.

Q&A

Kan jag som öppethållare vara ledare?

Både ja och nej. Det måste vara en coach på plats som ansvarar för deltagarna och tar närvaro. Om ni till exempel endast har hallen öppen för skateskola kan öppethållaren räknas som ledare. Om ni däremot har hallen öppen för allmänheten så behöver en person ansvara för öppethållandet och en annan vara dedikerad ledare för LOK-stödsgruppen.

Hur skall vår förening registrera LOK?

Det finns inga rätt och fel utan det finns mängder med olika sätt att lösa det på beroende på er förenings förutsättningar. Ett bra sätt är att göra en anmälningsblankett (via google forms till exempel) där deltagarna får anmäla sig innan skatekursen drar igång. Sedan kan ni lägga in de anmälda skateboardåkarnas uppgifter i IdrottOnline och förbereda alla kurstillfällen (mer om det på nästa sida). Sedan kan ni närvaroregistrera alla åkarna direkt i IOL-appen under skatekursen.

Att registrera LOK ger er förening en rad fördelar. Till exempel ger det er möjlighet att ansöka om anläggningsstöd från RF-SISU eftersom de då kan se att ni bedriver verksamhet. Förutom intäkterna från LOK-stödet får även förbundet mer pengar att fördela till sina medlemsföreningar eftersom Riksidrottsförbundet ser att våra föreningar bedriver verksamhet. Win win med andra ord!
 
Exempel på LOK-stöd:
Säg att ni genomför coachledd verksamhet där ni har 8 olika grupper som genomför 10 sessions var med två coacher och 16 deltagare per tillfälle och anmälningsavgiften är 300kr per deltagare.
 
Ni får då in 11040kr från LOK och 38400kr från anmälningsavgiften=49440kr. Pengarna ni får in kan ni utveckla er verksamhet med. Kanske behöver ni en ny miniramp eller en granitcurb?

SÅ HÄR GÅR DET TILL

STEG 1 - LÄGG IN MEDLEMMARNA I IDROTTONLINE

Se till att alla medlemmar finns upplagda i er förenings medlemsregister i IdrottOnline (under administration ->personer) som medlemmar eller prova-på deltagare.

Om ni har återkommande sessions som till exempel skateskola varje torsdag eller liknande kan ni skapa standardiserade grupper där deltagarna står föranmälda. Detta gör att ni slipper lägga till deltagarna en och en på varje session och ni kan då istället närvaroregistrera en hel grupp på en gång.

STEG 2 - SKAPA KOMMANDE AKTIVITETER

Vet ni med er att ni kommer ha kommande och/eller återkommande aktiviteter är det bra om ni registrerar dem i förväg under Aktivitet och sedan Aktiviteter i föreningens kalender. Skapa aktivitet innebär att man förbereder för att sedan kunna registrera närvaron.

STEG 3 - REGISTRERA AKTIVITETERNA

När era sessions ägt rum skall aktiviteterna registreras. Då går ni in på aktiviteten och närvaroregistrerar deltagarna och ledarna som deltog på er skatesession. Nu är aktiviteten klar och genereras till er LOK-stödsansökan (när LOK-stödsansvarige öppnar upp ansökan). Om allt är korrekt har ansökan fått tummen upp i IdrottOnline. Har den fått tummen ner så är den inte bidragsberättigad och genereras inte till ansökan.

Om ni har förberett aktiviteterna i IdrottOnline och angett vilka som kommer vara ledare kan ledarna närvaroregistrera aktiviteten på plats med hjälp av IdrottOnline-appen som finns på google play och app-store. Här förutsätter det dock att ledaren är inlagd i ert medlemsregister och att den som sagt är tilldelad ledarrollen för aktiviteten den skall närvaroregistrera

Inne i appen, klicka på fliken aktiviteter och därefter aktiviteten det gäller. Samtliga deltagare kommer då vara markerade som närvarande. Skulle en person vara frånvarande, bocka ur den gröna boxen längst till höger. Klicka sedan på registrera aktivitet.

  • Personer som har markeringen av en rullstol har en funktionsnedsättning.
  • Personer som har markeringen av ett ”L” är ledare för aktiviteten.
  • Personer som har en markering av en grön bock är markerade som närvarande på aktiviteten.
  • Personer som inte har en markering i boxen längst till höger står som ej närvarande på aktiviteten.

OBS!

Enligt våra erfarenheter är det inte ovanligt att det dyker upp felmeddelanden i appen såsom ”kunde inte ansluta till servern” eller liknande. Starta då om appen och försök igen. Efter ett par försök brukar det fungera. Inne i appen finns det även möjlighet att lägga till personer som inte står med i den valda aktiviteten. Allt som behövs är personens fullständiga personnummer. Detta förutsätter dock att personen finns med i IdrottOnline sen tidigare, i annat fall fungerar det dessvärre inte i dagsläget.

STEG 4 - REGISTRERA AKTIVITETERNA

Alla registrerade aktiviteter som har fått status ”tummen upp” genereras till ansökan. I ansökan finns även möjlighet att manuellt fylla i LOK-stödsaktiviteter som inte har närvaroregistrerats i systemet. När ansökan är inskickad så ändras status på alla aktiviteter som den innefattade till ”inskickad”. Klart!

Är det några oklarheter kring er LOK-stödsansökan kan ni kontakta LOK-stödsgruppen direkt så hjälper dem er:

LOKSTÖDS-GRUPPEN

Har ni några andra funderingar finns vi på kansliet tillgängliga för att hjälpa er:

KONTAKTA OSS

Här kan ni se ett inspelat webbinar om LOK-stöd som vi genomförde i februari 2021 med flera medverkande föreningar.