SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

SKATEPARKS
GUIDER

I Sverige har vi väldigt många fina Skateparker, streetspots & inomhushallar. I ett försök att samla information om dessa finns både Skateparksguiden & MySkateSpots som är privata svenska initiativ. Följ länkarna nedan för att hitta din nästa session på ett nytt spot. 

MySkateSpots

MySkateSpots samlar alla skateparker men även inomhushallar & kända spots m.m.

Jocke som driver sajten ger också alla som vill och kan möjligheten att själva addera spots och information. Bra uppdelningar via kategori, region etc.

Skateparksguiden

Under 2014 gjordes det en kartläggning av befintliga betongparker i Sverige. Då var antalet 63 st. 2015 gjordes det en ytterligare kartläggning och 11 st parker ytterligare lades till. Dessa är publicerade i Transition från 2015. Länkar har ni nedan.