Sveriges Skateboardförbund

FÖRENINGSKUNSKAP | VÄRDEGRUND | LEDARSKAP

WEBB
UTBILDNING

Vill du och de andra som leder er förening kunna ägna mer tid till skateboardåkning och samtidigt göra din förening mer effektiv med nöjdare medlemmar? 

Med förbundets webbaserade utbildning får du lära dig grunderna i föreningskunskap, värdegrundsarbete och ledarskap. Utbildningen bygger på filmer, fördjupande texter, tips och tricks och olika arbetsmaterial att jobba vidare med.

Vill du och din förening genomföra utbildningen kontaktar ni Niklas Boström för att få info om hur ni registrerar er och kommer igång.

Wilma - Hyltebryk

SAGT OM UTBILDNINGEN

”Det fanns en hel del att lära sig utifrån materialet och för en nystartad förening bör materialet vara till stor hjälp. Men även en förening med mer erfarna styrelse-och föreningsmedlemmar bör kunna få en del tips och tricks.

”I helhet en bra enkel och kort kurs som tog upp de viktigaste ämnena hos en bra ledare ur mitt perspektiv.

”Så skönt gjord, enkel att ta till sig på ett härligt sätt.