SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

ANLÄGGNING

INKLUDERANDE
SKATEANLÄGGNINGAR

Hur kan skateanläggningar bli mer inkluderande genom fysisk gestaltning? Nu lanserar vi forskningsrapporten Inkluderande Skateanläggningar tillsammans med White arkitekter. En studie som vi genomfört tillsammans där vi träffat ickenormativa skateboardåkare och tagit fram förslag på hur anläggningarna kan utformas för att fler ska känna sig välkomna i framtidens skateparker.

SKATEPARKER FÖR FLER

METODMATERIALET

Skateparker för fler är ett metodmaterial för att skapa inkluderande designprocesser av skateparker. Det vill säga att de lokala skateboardåkarna har stor påverkan och inflytande av processen och att en så bred grupp av skateboardåkare ska få möjlighet att påverka designen.

SÅ FÅR NI TILL EN BETONGPARK
I ER KOMMUN

I det här dokumentet kommer vi att fokusera mer på
byggnadsprocessen, platser att bygga på och andra saker som kan vara bra att tänka på.

Ta också del av sidan

ATT DRIVA
INOMHUSANLÄGGNING

Detta dokument innehåller information om olika finansieringslösningar, tips på olika sätt att finansiera byggnation och underhåll i forma av olika bidrag och olika stiftelser som kan hjälpa till med. Vi utgår från föreningen, förbundet, kommunen & sedan nationella stiftelser. Bidragen är också samma som för utomhusparker. 

SÄKERHETEN I VÅRA SKATEPARKER

Genom åren har diskussioner kring andra åkdon i våra anläggningar varit en het diskussion, inte minst säkerheten i skateparker runt om i landet har diskuterats flitigt. 2015 gjorde vi därför en utredning som mynnade ut i dessa rekommendationer. Syftet är att ge insyn för både föreningar och t.ex. kommuner i den fråga som inte är helt enkel att reda ut. 

VETT & ETIKETT
I SKATEPARKEN

Detta klipp är en introduktion av tips, vett och etikett för nybörjare och föräldrar som planerar att besöka den lokala skateparken. Detta för att förtydliga både befintliga regler, rekommendationer samt oskrivna regler i parkerna. Dessa regler är generella och gäller i både utomhus- och inomhusparker. Märk dock att din lokala skatepark med största sannolikhet har en uppsatt skylt med trivselregler, se till att läsa den innan ni rullar in i parken.

OSKRIVNA REGLER I EN SKATEPARK

När du kommer till en ny park

Leta reda på skylten med ordningsregler för parken, vad som gäller i den park du befinner dig i kan skilja sig från park till park. De oskrivna reglerna nedan är generella och rekommenderas till både inomhus- och utomhusparker, oavsett vad du åker på.

 • Lokalisera hinder/ramper som är vettiga för din kunskap att köra på, är du nybörjare åk på ytor som du behärskar.Om det är några i parken som redan åker, se hur och vart de åker så kommer du att se vad det är för linjer/flöden i parken.
 • Ha “split vision”. Se att det inte kommer någon från höger, vänster, bakom eller rakt mot dig när du droppar in / åker in i parken. Detta för att undvika kollisioner.
 • Den som redan åker i rampen eller framför dig har företräde.
 • Har du eller någon annan placerat ut sin bräda för att droppa in/åka ner för en ramp visar detta att det är den personens tur att åka. Men kommer det någon åkandes mot dig när din bräda är placerad för att droppa in, ta då snabbt upp brädan och backa så att du inte står i vägen för den som redan kommer i fart.
  OBS! Sätt inte ut din bräda på coopingen/kanten om du ser att någon åker i rampen eller kommer åkandes emot dig.
 • Ska du åka i en Bowl och det är fler som åker, se till att följa turordningen så alla får chans att åka. Har du ramlat under ditt åk i rampen/bowlen är det nästa persons tur att åka.
 • Sitt inte någonstans i parken, speciellt inte där folk åker, vila kan du göra utanför parken.
 • Stå inte still där du kan vara i vägen för andra som åker.
 • Om någon ramlar, hjälp den upp och se till att den är ok.
 • Om en bräda kommer flygandes, varna alla runt dig, skrik tex -Bräda! eller -Se upp! Eller liknande.
 • Var ödmjuk och visa god attityd. Om du visar respekt, får du respekt.

Föräldrar med miniorer/barn

 • Du som förälder är ansvarig för ditt barn och kom ihåg att en skatepark är en anläggning med höga farter.
 • Se till att ditt barn åker på ytor i parken som är anpassade för just ditt barns kunskapsnivå. Om du som förälder behöver vara med i parken som stöd se då till att inte stå mitt i en linje/ på en åk yta där andra kommer åkandes så att ni stoppar upp flödet i parken.
 • Om det inte finns någon bra nybörjaryta i parken är det bra att öva på att åka någon annanstans, detta för ditt barns säkerhet. En skatepark är inte någon lekplats.

 

Kontakta gärna er lokala skateboardförening för nybörjarkurser,