SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

TÄVLINGSPOLICY
SSF

Policy gällande mästerskapstävlingar anordnade av eller i samarbete med Sveriges Skateboardförbund.

UPPDATERAD 2023

Tävlingsregler

 SSF styrelse utser inför varje tävling (anordnad av eller i samarbete med SSF) en tävlingsansvarig som tar fram tävlingens regler utifrån de förhållanden som gäller (parkens utforming/storlek, grenspecifika regler etc) samt andra faktorer som internationella regler. Den tävlingsansvarige ansvarar även på plats för att reglerna efterlevs.

Är tävlingen en del av OS-kval tas reglerna fram i samråd med det ansvariga internationella förbundet (World Skate).

Mästerskapstävlingar

Mästerskapstävlingar är: Svenska Mästerskap (junior, senior, masters . dam och herr)

Svenska Mästerskap är SSF:s egna tävlingar och anordnas årligen av SSF eller i samarbete med arrangörer som utses av SSF. SSF avgör vilka klasser som skall anordnas.

Svenska Mästerskap går att arrangera för alla grenar

Säkerhet och skydd

Gällande tävlingar som är arrangerade och sanktionerade av Sveriges Skateboardförbund. (Skateboardcupen, SM, OS-kval eller tävlingar där föreningar sökt stöd av förbundet)

Hjälm ska användas:
– 15år eller yngre
– Betongbowls över 2m i höjd
– Vertramp
– Downhill
– Megaramp
– Banked Slalom

Vett och etikett

Deltagare i av SSF anordnade tävlingar ska uppträda på ett schysst sätt, respektera sina 

medtävlande och de regler som gäller och de instruktioner som tävlingsledningen ger, främst via speakern. Brott mot detta trots varningar från tävlingsledningen kan leda till diskvalifikation samt avstängning.

TILLÄGG: Tävling och representationspolicy (2023)

Deltagarpolicy i samband med SSF:s verksamhet, mästerskapstävlingar och utlandsrepresentation.
Om information når förbundet gällande att deltagare eller ledare har en rättslig dom emot sig så kommer vi att agera i linje med vårt långtgående ansvar för en trygg miljö.
 
Förbundets grunduppfattning är att alla kan sona sina brott.
Om brottet är grovt och/eller av viss karaktär medför det i regel avstängning från att delta i verksamhet arrangerad av förbundet eller representera förbundet.
 
Det gäller till exempel sexualbrott, våld i nära relationer, brott mot barn och liknande som ger fängelse eller villkorat straff enligt brottsbalken.
 
Frågan om avstängning avgörs från fall till fall i första hand av SSF:s styrelse gällande mästerskapstävlingar och utlandsrepresentation.

Dopning

I dopningsfrågor vid nationella tävlingar gäller RF:s regler och tillhörande bestraffningsregler, se https://www.rf.se/

I dopningsfrågor vid internationella tävlingar gäller WADA:s regler och tillhörande bestraffningsregler, se https://www.wada-ama.org/