SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

OM SSF

Sveriges Skateboardförbund bildades i januari 2012 på initiativ av föreningarna KFUM Fryshuset Fritid (Stockholm Skatepark), Föreningen Bryggeriet Malmö, Borlänge KFUM och No Limit. Under många år hade skateboardföreningarna i landet inte haft något eget förbund att vända sig till vilket vi ville göra något åt. Efter en intensiv uppstart blev Sveriges Skateboardförbund medlem i Riksidrottsförbundet 2013.

 2023 är vi nu över 100 föreningar med drygt 30.000 medlemmar. 

Jessica - Kroksbäck
Herman

Sveriges Skateboardförbund samlar all kunskap, kraft och energi som finns i de många lokala skateboardföreningarna ute i landet och är en plattform där dessa föreningar kan få stöd, råd och inspiration i sitt arbete. Sveriges Skateboardförbund värnar om skateboardingens särart. Skateboardscenen i Sverige är idag ett fungerande community där vi stöttar, samarbetar och lär av varandra. Vi är inte ett tungt, auktoritärt förbund som bara ger förmaningar utan ett stödjande, vägledande förbund som hjälper till där det behövs. Vi tror på bredd, glädje och en enorm utvecklingspotential, utifrån varje utövares egna villkor