SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

HÅLLBARHET

Kartläggning och analys - En hållbar skatescen

Under 2023 har vi genomfört en kartläggning av förbundets nuvarande arbete kopplat till hållbar utveckling. Detta i syfte att öka medvetenheten inom dessa områden, samt att identifiera våra styrkor och vår utvecklingspotential.Genom en nulägesanalys, en omvärldsanalys, samt en intressentdialog med anställda och styrelsemedlemmar har resultatet utmynnat i ett antal väsentliga hållbarhetsområden, vilka kommer att ligga till grund för en framtida hållbarhetsstrategi.

Rapporten är skriven och framtagen utifrån Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling och har fokus på de tre dimensionerna; social-, ekologisk- och ekonomisk utveckling. Vi på Sveriges Skateboardförbund vill vara ett gott exempel på resan mot ett hållbarare samhälle genom information, inspiration och engagemang. Med ny medvetenhet är målsättningen att göra omställningen både enklare och roligare. Rapporten är skriven för internt bruk, men du kan ta del av en kortare presentation här.

Klicka på bilderna för att förstora dem