SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

Vi fick under vår och sommar 2020 rapporter om att det var fullt och bitvis kaos i skateparkerna pga. för många åkare samt olika åkdon. Upplevelsen att de regler som fanns (om det fanns några) inte följdes skapade en irritation bland åkarna. För att få fram mer övergripande fakta gjorde vi en enkät som skickades till alla föreningar samt publicerade den i våra sociala kanaler. Allt för att få en så stor geografisk spridning som möjligt.

Att se hur de skateparker som finns i vårt land fungerar och vara ett stöd till våra föreningar som kämpar med de anläggningar som finns lokalt hos dem.

I de fall vi via enkäten kan identifiera ett problem lokalt så är målsättningen att tillsammans med lokal förening skicka ut samma typ av enkät lokalt bland de som nyttjar lokal anläggning. På så vis får vi in relevant information som vi tillsammans med föreningen, kommun & idrottsdistrikt kan utgå ifrån.

En skatepark är oftast ingen traditionell idrottsplats med styrda tider och ibland finns det inte ens några regler uppsatta. En skatepark kan vara ett urbant inslag i stadsmiljön, ligga i en lummig park eller ibland huseras på dedikerad idrottsmark. Alla dessa olika platser och dess definition i detaljplaner har stor påverkan på om skateparkens syfte kan uppfyllas. Vi vill genom denna undersökning med följande rapport få fram en tydlig bild av upplevelsen av de skateparker som anlagts i vårt land under relativt många år nu.

Skateboard är en idrott ansluten via eget förbund, Sveriges Skateboardförbund, till Riksidrottförbundet och samlar ca 100 medlemsföreningar med över 20.000 skateboardåkare.. Lägg där till att det finns många skateboardåkare som inte är anslutna till en förening. Antalet är svårt att uppskatta men vi vet att det är ett betydande antal. Av svaren i enkäten så uppger ca 37% att de inte är aktiva i någon skateboardförening, som ett exempel. Det kan betyda att de inte deltar aktivt i föreningens utveckling men ett antal av dessa utgår vi ifrån inte är medlemmar i en skateboardförening.

Vi har skapat en digital enkät som kommunicerats via våra kanaler samt som annons i sociala medier till individer med intressen som kan kopplas till skateparker. Frågorna som ställts är följande:

1. Hur gammal är du?

2. Jag identifierar mig som…

3. Vad heter skateparken som du beskriver?

4. I förhållanden till antalet skejtare och andra utövare:

– Vi har en för liten skatepark.

– Vi har en lagom stor skatepark

– Vi har en för stor skatepark.

5. Har ni uppsatta regler i er skatepark?

6. Är du aktiv inom en skateboardförening?

7. Har den lokala föreningen något ansvar för skateparken?

Utöver dessa 7 frågor som redovisas längre ned så gav vi alla som svarade även en möjlighet att med egna ord beskriva läget i skateparken som de upplever det. Alla citaten är hämtade från dessa kommentarer.

IDROTTSPLATSEN

Idrottplatsen är ett kommunalt ansvar, oavsett idrott. Vi på förbundet resonerar som så att det ska vara lika självklart att det ska finnas en skatepark som t.ex. en fotbollsplan eller tennisplan. I verkligheten ser det inte så ut i alla städer och vi vet att kombinationen avsaknad av kompetens kring skateboard samt arv och miljö ger oss en större utmaning än andra äldre mer etablerade idrotter. Det ligger till viss del på oss också som inte finner oss i den traditionella idrottens vägar såsom indelning i hur bra en är eller uppdelning i kön och ålder med fastslagna träningstider och en tydlig utslagning av individer under åren som går.

Vi passar helt enkelt inte in i mallen och rapporter som denna finns till för att skapa en förståelse för vår typ av verksamhet och våra unika utmaningar. Vi drar slutsatsen att vårt sätt att vara och bedriva verksamhet är en stor anledning till att skateparker inte alltid ligger på idrottsmark där tydlighet och regler är möjliga. På gott och ont.

HALMSTAD ARENA SKATEPARK
LIGGER PÅ IDROTTSMARK

REDOGÖRELSE PER FRÅGA - INKL. SLUTSATSER

0-9 år: 1,1%

10-20 år: 16,4%

21-30 år: 21,1%

31-40 år: 19,2%

41-50 år: 29,2%

51-65 år: 12,7%

65+: 0,3%

Slutsats:

Skateboard är en aktivitet som får folk i rörelse över ett väldigt stort åldersspann.

 

Kille: 85,2% | Tjej: 13,6% | Icke-binär: 1,1%

Slutsats:

Inom Skateboardförbundet så ser fördelningen ut så här:

Kille: 77% | Tjej: 23% | Icke-binär: ??%

– Vi har en underrepresentation i både medlemsantal & andel svar från tjejer & icke-binära tyvärr. Idrottsrörelsen mäter fortfarande bara på två kön vilket gör att vi inte har tillförlitlig data på fördelning av tre kön. Vi kämpar på med att förändra detta inom idrottsrörelsen. Vi tror att ju fler vi inkluderar ju bättre resultat får vi, i alla led.

 

Vi sparar data från denna fråga för att kunna använda till de lokala undersökningar som vi ser som nästa naturliga steg i processen, Det vi kan slå fast är att vi fått svar från alla Sveriges län och att svarsbilden tenderar öka i de län där det finns fler skateparker än i övriga, vilket var förväntat. Det finns en lista längre ner på denna sida. 

– Vi har en lagom stor skatepark: 32,2%

– Vi har en för liten skatepark: 67,1%

– Vi har en för stor skatepark: 0,7%

Några citat från enkäten: 

” Lagom stor för skateboard men alldeles för liten om man ska räkna in alla andra som vill vistas där. ”

” Fullt i skejtparken från 13-16 sedan är det nästan så att man kan ta sig fram. ”

” Väldigt mycket besökare dygnets alla timmar. BMX, sparkcyklar, rollerblades och skejtare ska samsas på en för liten yta. ”

” Kickbikers har infiltrerat vår skatepark som vi kämpat för sen vi inte ens hade en inomhuspark att åka i och var fast i parkeringshus på vintrarna och skatade flatground innan Securitas kom och kickade ut en. ”

” Det har blivit jättepopulärt med skateboardåkning och parken är ofta överfull med folk. ”

” Antalet skaters i ålder 7-14 har exploderat i år! Svinkul! – Men trångt i parken “

 
Slutsats:

Många av skateparkerna är för små. Genom att se på de svar som inkommit kring regler så tänker vi att uppsatta regler och att om skateparken brukats enbart av den grupp den ursprungligen var tänkt till så hade fördelningen sett annorlunda ut. Ett antal som angett att skateparken är för liten tycker också att reglerna funkar bra. Det kan alltså finnas två problem, enskilt eller i kombination: Skateparken är för liten samt att när andra brukargrupper åker där så blir skateparken för liten.

– Ja, och det fungerar bra: 21,1%

– Ja, men det fungerar dåligt: 46,8%

– Nej, men det fungerar bra: 9,1%

– Nej, och det fungerar dåligt: 23,1%

 

Några citat från enkäten:

” De flesta följer reglerna. Vissa föräldrar till kickbike-barn trotsar, men barnen är bra. ”

” Vi hade tidsregler för kickbikes innan men dem följdes inte och nu har kommunen tagit bort dem helt.. ”

” När parken är bemannad funkar det bättre tror jag. ”

” Det finns skylt men den rivs ner direkt, allmänt rörigt bland föräldrar vad som verkligen gäller för barnen. ”

” Yngre skejtarna blir överkörda av latte-föräldrar som säger att de betalar skatt och därför får bestämma att deras barn kan härja runt hejvilt, vilket är fine i en lekpark, men obehagligt i en skatepark. ”

” Vi har regler i Action Park som följs rätt så bra nu när vi har gjort reglerna tydligare. ”

Slutsats:

De flesta skateparker är obemannade och därför görs det ingen uppföljning på om regler följs. I en del parker finns det inga regler alls och i något enstaka fall upplever man att inga regler ändå fungerar. Här behöver kommunerna med hjälp av den lokala föreningen komma fram till vad som behöver göras lokalt för att förbättra detta.

 

– Ja 63%

– Nej 37%

 

Några citat från enkäten:

” Nej, men jag skulle vilja vara med i en. ”

” Skit ner er det är kick som jäller!!!! ”

Slutsats:

Frågan är möjligen felformulerad då vi i efterhand drar slutsatsen att en del kan ha tolkat frågan som att man måste vara aktivt deltagande i föreningens verksamhet för att kunna svara JA. Att många trott att det inte räcker att ”bara vara medlem”. Det som är glädjande är att det oavsett vilket verkar finnas ett intresse för att engagera sig i föreningarnas verksamhet. Detta får vi fila lite på inför eventuellt kommande lokala enkäter.

 

Ja: 36%

Nej: 32%

Vet ej: 32%

 

Några citat från enkäten:

” Oklart vem som har och tar ansvar för parken. ”

” Ja, eftersom det är skatare som arbetar där ideellt så hjälps alla åt att städa. ”

” Nej – det är kommunen som ansvarar för skötsel men vi vill få större inflytande ”

” Ja – löpande daglig översyn, närvaro, aktiviteter. Tillägg för reparationsarbeten, ökad aktivitet/närvaro och bemanning. Tillsammans med Örebro kommun tar vi fram förslag på ordningsregler osv. Samverkan med kommunala bostadsbolaget ÖBO för socialt projekt för att skapa gemenskap, integration och trygghet för alla parkens besökare. ”

Slutsats:

Det är beklämmande att en så stor andel skateboardåkare är på en plats som de inte vet vem som har ansvar för. Detta behöver förbättras oavsett vem som ansvarar för skateparken. Tydligare kommunikation och skyltar på plats är en bra start. Vi vet också att det på många platser är en kombination mellan kommun & förening som styr över och sköter om skateparken tillsammans. Detta upplevs ofta som positivt av bägge parter.

Skateboardåkarna besitter mycket kunskaper kring skötsel och underhåll och är rädda om skateparken. Flera föreningar har ett upprättat skötselavtal med kommunen vilket gör att ideella insatser kan ge ett ekonomiskt bidrag som omvandlas till verksamhet i föreningen. Kommunens vinning i detta är ökad kompetens och engagemang kring skateparken samt kostnadsbesparing.

LISTA PÅ SKATEPARKER I ENKÄTEN
- i bokstavsordning

Actionpark – Gbg

Alingsås skatepark

Allis (Allaktivitetshuset i Uppsala)

Bergkristallparken – Tynnered

Björndammen – Gbg

Björns trädgård, Sthlm

Bollnäs Skatepark / Colliniplaza

Bro Bålsta skatepark

Bunkeberget

Bålsta skatepark

Båstad Skatepark

CAP Borgholm

Dalarö Skatepark, Haninge

Dalbanan Borlänge skateboardhall

Djupedals skatepark

Drakenbergsparken

Drakstaden Sundsvall

Ekerö skatepark

Ekholmen, Fun skatepark Linköping

Eslövs skatepark

Esperanto

Estö Nynäshamn

Falkenbergs skatepark

Falköping skatepark

Faluns skatepark

Filipstads skatepark / LEOVS plaza

Finspång Skatepark

Forshaga skatepark

Fryshuset, Stockholm Skatepark

Funäsbowlen Funäsdalen

Gubbängen, Sthlm

Gustavsbergs skatepark

Gällivare skatepark

Halmstad Arena Skatepark

Hammarö skatepark / Skoghall

Hudiksvalls Sportpark

Hylte Skatepark

Hällpark, häljarp

Härnösands skatepark

Hässleholms skatepark

Höganäs skatepark

Högdalen skatepark Sthlm

Höörs skatepark

Kalmar betongpark

Kapellgärdets skatepark – Uppsala

Karlshamn Skatepark

Karlskrona skatepark

Katrineholm skatepark

Kisa Skatepark

Kramfors skatepark

Kristianstads skateplaza

Kristinebergs skatepark, Stockholm

Kroksbäck Skatepark – Malmö

Kållereds skatepark

Kävlinge skatepark

Lagunen Landskrona

Laholms Skatepark

LEIF Park Leksand

Ljungby Skatepark

Ljungsbro Skatepark Linköping

Ljusdals skatepark

Lundby Park Borås

Magasinet Frihamnen

Motala skatepark

Mölnlycke Skatepark

Norrköpings Skatepark

Norrtälje Skatepark

Nyköping skatepark

Oasen Skatepark i Karlskoga

Olliewood Jönköping

Orminge Skatepark, Nacka

Oskaria

Palatset skatepark Avesta

Piteå Skatepark

Plaskis

Pölsebo

Rålis Skatepark, Sthlm

Rättviksbanan på Helsingland

Röda Sten, Gbg

Sandvikens skatepark

Sigtuna Skatepark

Skogås Nytorpsmosse, Huddinge

Slottsmöllans skatepark – Halmstad

Solberga skatepark Älvsjö

Sollentuna Skatepark

Solnabowlen

Sparken, umeå

Spetsamossen Växjö

Stapelbäddsparken Malmö

Stenkullen/ lerum actionpark

Stenungsunds skatepark

Strängnäs skateplaza

Strömstad skatepark

Söderhamn skatepark

Söderlyckan Lund

Sölvesborg Skatepark

Tantolunden

Tibro actionpark

Tonys Plaza – Gävle

Trelleborg skatepark

Trollhättans skatepark

Tybbleparken Örebro

Tyresö skatepark

Varbergs skatepark

Vilda parken Väse

Visby Skatehall

Värmdö skatepark

Värnamo skatepark

Västerås skatepark

Åparken Sundsvall

Åva skatepark, Täby

Älmhults skatepark

Ängelholms skatepark

Öckerö skatepark

Ödeshögs skatepark

Örebro Skatepark

Östhammar skatepark

Östra torn i Lund

FÖR FÖRFRÅGNINGAR KRING DENNA RAPPORT ELLER OM DU VILL GÖRA EN EGEN KRING JUST DIN ANLÄGGNING LOKALT SÅ ERBJUDER VI PÅ SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND VÅR HJÄLP MED DETTA I ALLT FRÅN UTFÖRANDE TILL INSAMLING AV DATA, SAMT ANALYS.

KONTAKT
Henrik Cederlund
0793 - 48 99 53
SSF-rainbow-500x500px_Rityta 1