SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

ANTIDOPING

Alla medlemmar i våra medlemsföreningar omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild medlem är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. Läs mer om vad som är doping, kosttillskott, antidopingarbete m.m. här: www.antidoping.se

REN VINNARE

Ren vinnare är en webbutbildning för idrottsutövare och stödpersonal uppdaterad enligt gällande dopingregler från 1 januari 2015. Genom sju korta moduler lär du dig det allra viktigaste inom antidoping. Gå den här: www.renvinnare.se/

RENVINNARE_logo2_se

VACCINERA KLUBBEN

Hur jobbar er skateboardklubb mot doping?

Har du funderat på om det finns risk för att någon i er klubb skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av?

Samla styrelsen/verksamhetsledare och följ fyra enkla steg för att lära er om antidoping samt få vägledning att ta fram en egen handlingsplan där föreningens roll i arbetet mot doping är viktig. Klicka på knappen nedan

HANDLINGSPLAN SSF

Handlingsplan för antidopingarbete inom Sveriges Skateboarförbund
Skateboardförbundet är ett relativt ungt förbund inom idrottsrörelsen vilket gör att vår idrott därför är väldigt ovan att se tex dopingkontroller i verksamheten. Därför behöver vi fokusera på att informera och öka kunskapen om antidopingarbetet för våra anslutna föreningar och deras aktiva utövare.

Läs vår handlingsplan här