SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

HELA ORTEN RULLAR

– en metod för att starta och driva inkluderande skateboardskola för nybörjare!

Projektet

stärker er förening genom att locka in fler taggade skejtare från ortens alla hörn. Men också genom att låta unga medlemmar växa med ansvar och utvecklas till att bidra till föreningens arbete.

Syftet

med hela orten rullar är att ge ideella skateboardföreningar de verktyg som krävs för att medlemmar ska kunna utföra en nybörjarsatsning.

Målsättningen

är att genom skateboardåkning föra ungdomar på er ort närmare varandra. Skateboardkultur ska kännas lika relevant som fotboll, dans eller ishockey. FÖR ALLA!

Metoden

går ut på att få så många barn och unga som möjligt att känna sig välkomna att prova på skateboardåkning och ta del av kulturen som omgärdar åkningen.

Så fungerar Hela Orten Rullar

Att engagera sig i en ideell förening är ett otroligt sätt att skapa gemenskap och vara en positiv kraft i sitt lokala samhälle. Tillsammans kan vi uppnå saker man aldrig lyckats med ensam – som att skapa fantastiska skatehallar och roliga evenemang. Men att jobba ideellt är inte alltid helt lätt. Det är mycket arbete som måste göras och och ofta landar detta på ett fåtal eldsjälar. Timmarna hamnar ofta på sena kvällar och helger. Tid då man normalt är väldigt trött. Hela Orten Rullar är utvecklat med hänsyn till detta. Syftet med allt som ingår i materialet är att ni skall kunna fokusera på det roliga: att åka skateboard, och behöva tänka så lite som möjligt på det tråkiga: planera, marknadsföra och det värsta av allt, jaga pengar!

Det viktigaste med att driva en förening långsiktigt är att nya medlemmar fyller på och stärker föreningen. Därför är Hela Orten Rullar en metod för att driva nybörjarverksamhet.

Det är roligt om medlemsbasen i en ideell förening speglar samhället föreningen verkar i. Därför går en stor del av metoden ut på att strategiskt marknadsföra nybörjarverksamheten på ett sätt som öppnar dörren för fler. Så att grupper som kanske sällan syns i hallen idag och människor med olika bakgrunder får chansen att känna att skateboardåkning är något även för dem. När man har få timmar i veckan att ägna åt en nybörjarsatsning är det ofta svårt att hinna med att gå den extra metern för att nå människor man normalt inte kommer i kontakt med. Därför fokuserar Hela Orten på just det.

För att det skall vara kul att engagera sig i en förening är det viktigt att alla hjälps åt och delar på arbetet. Hela Orten Rullar är därför tänkt som ett projekt för unga medlemmar som tidigare inte engagerat sig. Det kan fungera som ett första extrajobb där man som coach får ta ansvar för en satsning i föreningen. Projektet utbildar och stöttar dem så att de kan utvecklas till bidragande medlemmar. Och ha kul på vägen!

Vi tror att skateboardåkning är ett sätt för människor att komma närmare varandra trots olikheter. Att kravlöst ha kul tillsammans på lika villkor.

För att en nybörjarsatsning skall bli lyckad krävs att ett antal pusselbitar är på plats:

. Engagerade coacher

. Nyfikna deltagare

. Marknadsföring som når ut till deltagarna

. En marknadsföringsplan

. Plats att vara på

. Utrustning

Metoden och verktygen i Hela Orten rullar är utvecklade för att säkra alla ovanstående punkter utan att det skall kännas som betungande arbete.

 • Er förening utser 2 coacher – en tjej och en kille
 • De får tillgång till metodmaterialet via WEBBPORTALEN.
 • På denna hemsida finns en digital verktygslåda med marknadsföringsmaterial som går att ladda ner.
 • Till verktygslådan hör en bruksanvisning. Denna fungerar som ett utbildningsmaterial för coacherna, beskrivning av alla verktyg de har till sin hjälp samt en kronologisk “att göra” lista.
 • Coacherna marknadsför nybörjarkursen på er ort ett par veckor innan start.
 • Coacherna genomför 15 stycken sessions á två timmar eller så många ni sökt bidrag för.
 • Er förening får bidrag som täcker:
  – Lön till coacherna
  – Utrustning i form av brädor och hjälmar
  – Tryck av t-shirts till medlemmarna – färdig design för dessa finns på webbportalen
  – Tryck av affischer – färdig fil för denna finns i webbportalen
  – Tryck av klistermärken – färdig fil för denna finns i webbportalen
  – Bidrag till sponsrade inlägg i sociala medier
 • Färdig A2 poster med information om kursen
 • Tilläggsaffisch med översättning av informationen på fyra olika språk
 • Färdigskrivna informationsutskick
 • Färdigskrivna email till fritidsgårdar, kommunen, skolor etc.
 • Färdigskrivna email till lokalmedia
 • Klistermärken att dela ut till deltagarna för att skapa vi-känsla
 • T-shirts till deltagarna för att skapa vi-känsla
 • Utbildningsmaterial till coacherna
 • Färdigt kronologiskt upplägg för att genomföra hela projektet
 • Färdigt kronologiskt upplägg för att genomföra marknadsföringen och inbjudan av deltagare
 • Listor för att ta närvaro på deltagarna

Vem kan genomföra det och hur du ansöker?

Hela Orten Rullar riktar sig först och främst till Sveriges Skateboardförbunds medlemsföreningar. Dessa kan söka ekonomiskt bidrag från förbundet för att genomföra satsningen. Men även andra organisationer eller sammanslutningar kan ansöka och få tillgång till materialet om de kan lösa finansieringen på egen hand. Att genomföra projektet enligt mallen kostar 25 000 kr. Projektet går att skala upp eller ner beroende på behov eller ambition.

En viktig del av Hela Orten Rullar är att det skall vara minimalt med administration. Som medlem i Sveriges Skateboardförbund har ni tillgång till metodmaterialet gratis. Detta går att använda i er befintliga verksamhet för att utbilda coacher eller nå ut till grupper av nybörjare ni inte lyckats med hittills.

Som medlemsförening kan ni få hjälp med att söka bidrag av Sveriges Skateboardforbund om ni t.ex är i behov av material eller behöver hjälp med övriga kostnader. Ta kontakt med oss för mer info. 

 • Lön till coacher
 • Print av affischer
 • Print av t-shirts
 • Print av klistermärken
 • Utrustning i form av lånebärdor och lånehjälmar
 • Sponsrade inlägg i sociala medier

Annan organisation eller sammanslutning

Kanske är ni en idrottsförening som funderar på att starta en skateboardsektion. I så fall kan ni kanske finansiera satsningen med hjälp av regionsidrotten på er ort eller medel från kommunen. Kanske har ni sponsorer som kan stå för kostnaderna? Ni kanske är en fritidsgård, ett kulturhus eller någon annan kommunal verksamhet som vill erbjuda skateboard till era unga?

Hela Orten Rullar erbjuds även till organisationer utanför Sveriges Skateboardförbund. I dessa fall tas en avgift om 5000 kr ut för att få tillgång till materialet. Finansiering av resten av projektet, det vill säga 25 000 kr, löser ni själva. Se budgetmallen ovan för specificering av kostnader.

Vill du ta del av metodmaterialet?

Då kan du klicka på knappen nedan men du behöver också ett lösenord vilket du kan få om du tar kontakt med Niklas Boström. 

0739 – 976 484
 
nb@sverigesskateboardforbund.se

helaorten_hemsidan_2019-1