Sveriges Skateboardförbund

EKONOMISKT STÖD

FÖR ANSLUTNA FÖRENINGAR

Nu kan er förening ansöka om återstartsstödet!

Syftet med stödet är att stötta våra medlemsföreningar att komma igång med sin verksamhet ”efter” pandemin så fundera på vad just er förening behöver för att få igång verksamheten igen. 

Förutsättningar för att ansöka
  •  Maxsumma att söka 20 000 kr per förening och period.
  •  Måste vara framåtsträvande (kan alltså inte gå till att kompensera förlorade intäkter eller redan genomförda aktiviteter etc).
  •  Projektet ska genomföras under 2022/23. (Har ni fått stöd under 2022 går det bra att även genomföra under 2023). 
  •  Att ni har betalat er medlemsavgift till Sveriges skateboardförbund och  bifogar föreningens senaste verksamhetsberättelse + årsmötesprotokoll + bokslut. (skulle ni inte ha detta på plats så tveka inte att höra av er för hjälp).

Ansökningen gör ni via Idrottonline där ni går in på idrottsmedel, klickar på skapa ansökan och sen väljer ni alla och därefter  “Återstartsstöd IF” och sen följer det formulär ni hittar där. Alternativt att ni mailar ansökan direkt till din föreningskontakt på förbundet så hjälper vi till att lägga in den. 

Om ni ansöker via mail behöver följande delar vara med
  • Namn på projektet
  • Tidsplan (när ni tänkte börja och när det är tänkt att projektet ska sluta.)
  • Vilken målgrupp/målgrupper satsningen riktar sig till
  • Syfte och mål med projektet
  • Hur ni ska genomföra det
  • Budget/kostnadskalkyl
Exempel på vad ni skulle kunna söka för
Låneutrustning, Ledarutveckling, medlemsresor, bygga om, bygga nytt eller renovera, arrangera tävling/event/workshops etc, informations/inspirationsträff för medlemmar, rekrytering av underrepresenterade grupper, styrelseutbildning, medlemskollen etc. Som sagt detta är förslag, har ni egna idéer som ni tror funkar med syftet för stödet kör ni på det.  


Efter genomfört projekt

behöver ni göra en återrapport bestående av bilder, film och en skriftlig kommentar om hur ni tycker det har gått, vad som funkade bra och vad ni skulle kunnat utveckla.

KONTAKT: 
Niklas Boström

LOKSTÖD

LOK står för lokalt aktivitetsstöd. Genom att redovisa er verksamhet får ni ekonomiskt stöd för dessa samt att ni får möjligheten att söka t.ex. Anläggningsbidrag via Idrottdistriktet eller direkt från Riksidrottförbundet.

SKATELYFTET 22/23

PROJEKTSTÖD IF

Skatelyftet ger anslutna föreningar möjligheten att utveckla sin skateverksamhet så att barn och unga i åldern 7-25 år stimuleras till att åka skateboard hela livet.

- Skatelyftspengarna är slut för 2023!

Nu kan ni via er förening söka byggstöd för 2023!
Byggstödet bestämdes av årsmötet och syftar till att skapa förutsättningar för mer skateboardåkning med fokus på barn & unga.

Vi kommer att stödja minst 6 st föreningar med 50.000kr samt en förening som kan få upp till 200.000kr.

Ansökningstid:
Period 1 öppen till och med 1 juni. (om det där efter finns pengar kvar i potten så öppnar vi upp period 2)
Vi kommer att ta emot ansökningar löpande. Handläggningstiden är mellan 2-3 veckor.

Vi väljer ut de bästa idéerna baserade på förutsättningar och genomförande.

Användning:

– Valfritt att bygga inomhus eller utomhus.


SSF går in med:
– Ekonomiskt stöd
– Stöd i processen

Huvudsakliga förutsättningar att erhålla stöd:
– Medlemsförening i Skateboardförbundet.
– Barn & unga i er förening ska vara involverade i projektet.
– Krav på nyttjanderätt av plats samt långsiktig och hållbar plan på två respektive tre år.
(Stöd upp till 50K = 2 år och stöd över det = 3 år
.)
Dvs att ni bygger på mark som ni äger, arrenderar eller har rätt att nyttja.
Kan vara hyresavtal, nyttjanderättsavtal, polistillstånd etc.
– Redovisa komplett budget (intäkter/utgifter/ev. samarbetspartners)

– Bra motivering varför ni ska erhålla detta stöd och vad det skulle betyda för er förening.
– Att ni bifogar föreningens senaste verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och bokslut.
– Att ni har startat upp er idrottonline-sida och fyllt i era medlemmar i medlemsregistret eller har en plan tillsammans med oss för att lösa det i år.

Den förening som söker går in med:
– Projektplan: Var, när, hur, vem, kostnader? Särskild vikt kommer att läggas vid att föreningens barn & unga är delaktiga, viktigt att förtydliga i planen.
– Klargörande för placering alt. förvaring över en tid av 2 år (exempelvis nyttjanderättsavtal på fast plats eller vid flyttbara obstacles vart ni ska använda dem +  ev. förvaring över vintern).
– Att projektet påbörjas 2022, helst klart 2022 men kan förlängas till 2023 beroende på förutsättningar.
– Ägarskap av obstacles och ansvar för att de hålls i bra skick. (Plan för underhåll ska finnas med i projektplanen)
– Återrapporterar när bygget är klart (ekonomi + resultat)
– 1 minuts klipp från bygget och när det används i verksamhet när det är klart.
– Möjlighet att gå in med egna pengar/sponsor för att bygga större ramp/skapa mer förutsättningar.

Mindre prioriterade ansökningar:
– De som redan fått byggstöd 2021.

Tips!
Se över ert RF/SiSU distrikts anläggningsstöd. Kanske kan ert projekt även få stöd därifrån: KOLLA HÄR

Har ni frågor, tveka inte att ringa/maila oss.
I första hand Niklas Boström: 0739–976484, nb@sverigesskateboardforbund.se 
Annars er föreningskontakt: https://sverigesskateboardforbund.se/kontakt/

SÖK HÄR

Ansökningstiden har gått ut och alla pengar är fördelade och har gått till coola projekt! 

Har ni alltid drömt om den där minirampen som skulle göra stor skillnad för både er förening och möjlighet för skateboardåkning i er by/stad?!
Då är det dags att söka skatelyftets nya kategori: ”minirampstödet” med syfte att skapa verksamhet och skateboardåkning utomhus som är anpassad efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer för minskad smittspridning av Covid-19.
Rent krasst= här kan ni åka skateboard, men ge fan i att lajna!
#ingenlajnar #snejkardudördu #snakeanddie

Vi kommer att stödja 10st föreningar som kan få upp till 30.000kr i material att bygga miniramp för.
SSF går in med:
-Material upp till 30K.
-Ritning av miniramp (om det behövs).
-Stöd i processen.

•Huvudsakliga förutsättningar att erhålla stöd:
– Medlemsförening av skateboardförbundet
– Ni har begränsad plats att åka på /bedriva er verksamhet på/i.
– Rampen ska vara färdig att åka i juni månad.
– Bra motivering varför ni ska erhålla detta stöd och vad det gör för er förening för att ni ska kunna bedriva verksamhet i denna corona-tid.
– Att ni bifogar föreningens senaste verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, bokslut.
– Att ni har startat upp er idrottonlinesida och fyllt i era medlemmar i medlemsregistret.

•Den förening som söker går in med:
-Projektplan och genomförande/arbetskraft.
-Nyttjanderätt av platsen i minst 2 år, (att rampen får stå på platsen i minst 2 år)
-Att rampen är färdig senast under juni månad, om rampen inte är färdig och stöd har betalats ut blir föreningen återbetalningsskyldig.
-Ägarskap av rampen och har ansvar för att den hålls i bra skick. Plan för underhåll.
-Återrapporterar vid två tillfällen; när bygget är klart (juni)och i höst hur rampen har används/vilken verksamhet som genomförts.
-1minuts klipp från bygget av rampen och verksamhet i rampen
– Möjlighet att gå in med egna pengar/sponsor för att bygga större ramp/skapa mer förutsättningar.

Mindre prioriterade ansökningar:
– De som redan fått stöd för miniramp sendan tidigare.
– De föreningar som har utomhuspark
– Befintlig verksamhet i utomhuspark

Vi kommer att ta emot ansökningar nu i april där vi väljer ut bästa idéerna baserade på förutsättningar och genomförande. Rampen kan byggas under april-juni.

ANSÖKAN STÄNGD

ANDRA BIDRAGSFORMER

Förutom Skatelyftet och t.ex. anläggningsstöd från ert lokala distriktsförbund finns det andra stiftelser och fonder att ansöka ekonomiskt stöd från. Allmänna Arvsfonden är den vanligaste.