SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND
Attending-Logo_multi-webb

LEDARUTBILDNING MED INRIKTNING
PÅ BARN OCH UNGA MED NPF

#postkodseffekten #projektförförändring
Attending-Logo_multi-webb
LEDARUTBILDNING MED INRIKTNING
PÅ BARN OCH UNGA MED NPF
#postkodseffekten #projektförförändring

TRAILER OM PROJEKTET

Kolla på klippet för att lära dig mer om projektet!
Syntolkning: Video med personer i varierande åldrar som åker skateboard i en inomhushall.

Alltför många barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) slutar idrotta vid 9–12 års ålder när andra barn idrottar som mest (enligt Attentions rapport ”Färre krav och större tydlighet”). Sveriges Skateboardförbund har uppmärksammat att många personer med NPF dras till skateboard då det är en aktivitet baserad på lust och spontanitet som passar de flesta människor med olika behov.

Projektet Attending går ut på att utbilda skatecoacher och personal i de lokala skateboardföreningarna runt om i Sverige och är en satsning för att inspirera och ge det stöd NPF-personer behöver för att börja och fortsätta åka skateboard, röra på sig och verka i föreningslivet så länge som möjligt.

Idag finns endast ledarutbildningar som riktar sig för barn och unga med NPF som håller på med lagidrott. Därför ville vi fylla luckan och ta fram en ledarutbildning som riktar sig till skateboard och spontanidrott som är anpassad till de lokala skateboardföreningarna för att på så sätt bevara skateboardingens särart.

Skövde Skateboardförening genomförde 2015 ett projekt vid namn “Kul på hjul” som vi blev inspirerade av och vi vill med projektet Attending bygga vidare på deras satsning för att nå fler föreningar.

Om er förening är intresserad att gå en ledarutbildning och göra en riktad satsning för att nå målgruppen så gör en intresseanmälan direkt!

FAQ

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes syndrom och språkstörning.

Genom att genomföra satsningen kommer er förening få fler utbildade skatecoacher, ni kommer få en mer inkluderande verksamhet och få verktyg att nå nya samt behålla befintliga medlemmar i verksamheten.

Vi besöker er förening och utbildar medlemmar som redan är eller vill bli skatecoacher. Utbildningen tar cirka 1,5 – 2 timmar och vi ser gärna att vi kan träffas hos er. Vi kan även anordna digitala träffar om så behövs.

Efter utbildningen kommer vi tillsammans med er förening ta fram en plan där ni håller riktade skatesessions för barn och unga med NPF. Vi kan hjälpa till med alltifrån anmälningslistor, affischer eller annan marknadsföring samt är ett stöd längs vägen.

Ja! Nästan alla RF-SISU distrikt erbjuder ledarstöd genom deras projektstöd “inkludering av underrepresenterade grupper”. Vi på förbundet hjälper er gärna i processen.

Absolut! De föreningar som är i behov av lånebrädor och/eller skydd för att kunna genomföra satsningen kan få stöd att införskaffa det till sin förening.

Efter ni gått utbildningen och genomfört era riktade skate-sessions kommer er förening få en NPF-certifiering som visar på att er förening har utbildade skatecoacher som gått Attending-kursen. Er förening kommer då stå med på en interaktiv karta där NPF-personer som är intresserade av att börja åka skateboard enkelt kan hitta till just er förening. Vi på förbundet kommer även intervjua deltagare och ledare för att på så sätt kunna utvärdera och anpassa ledarutbildningen utifrån er feedback för att säkerställa att ledarutbildningen funkar för fler föreningar många år framöver. 

Anmäl ert intresse så kontaktar vi er!

Ange  Namn, kontaktuppgifter, vilken förening ni kommer ifrån så kontaktar vi er. 

PÅ GÅNG

Nothing from 19 juli, 2024 to 19 augusti, 2024.

NYHETER

Om er förening vill gå en ledarutbildning och göra en riktad satsning kan ni göra en intresseanmälan genom att höra av er till oss med föreningsnamn, namn och telefonnummer så återkommer vi till er. Första två föreningarna som anmäler sig att genomföra en riktad satsning vinner!

Än så länge har 36st skateboardföreningar runt om i landet gått utbildningen.

Vi har utbildat 169 ledare utspritt på 16 fysiska träffar, 7 digitala utbildningar och från vår webbutbildning.

Samtliga föreningar som har genomfört projektet och som har gjort en riktad satsning för att nå barn och unga med NPF-diagnoser har uppgett att det varit bra för föreningen och att deltagarna upplever en ökad samhörighet, förbättrad fysisk och psykisk hälsa och att cirka 40% fortsätter åka skateboard i den ordinarie verksamheten efter projekttidens slut. Alla föreningar utom en har fortsatt med satsningen flera terminer.

Ledarutbildningen Attending kommer forstatt vara tillgänglig att gå för föreningar, både fysiskt och digitalt. De föreningar som redan gått utbildningen kommer kontaktas återligen för att se över om de har kvar ledarna som gått utbildningen i föreningen. Om inte kommer vi erbjuda dem möjligheten att gå utbildningen på nytt så kunskapen bevaras i föreningen.

Stort tack till Postkodstiftelsen som möjliggjorde satsningen!

Just nu söker vi skatecoacher som vill vara med på torsdagskvällar och hjälpa Göteborgs skateboardförening med nybörjaråkning för barn och unga med NPF-diagnoser. Ingen tidigare erfarenhet krävs. Vi tillhandahåller utbildning om du inte har någon sen innan. Det viktiga är att du är en lyhörd, trygg person som är villig att lära dig och att du tar ansvar. Givetvis får du även ett ledararvode. 

Låter det intressant? Skicka gärna ett mejl till ae@sverigesskateboardforbund.se så berättar vi mer.

Vi pratade med Simon Eriksen från Strömstad Skateboardklubb som är en utav coacherna som genomfört Attending i både deras nya inomhushall och deras betongpark under våren.

Hur många deltagare hade ni?
I början var det fyra till sex. Sen var det upp mot 15 kids. Sen höll det i sig ganska bra så det var 15 varje gång mot slutet.

Hur var könsfördelningen på de deltagande och coacherna?
Det var ungefär hälften tjejer hälften killar. Två-tre coacher och alla var killar. Sen har även kidsen hjälpt oss till viss del.

Vilket åldersspann var det på deltagarna
Mellan 7år-13år.

Har det eller kommer det startas upp någon ny satsning till följd av Attending?
Vi kommer att dra i gång en ny satsning till hösten.

Vad tyckte deltagarna om satsningen?
Många av kidsen var otroligt blyga i början med väldigt låg självkänsla och jag har sett barnen våga ta för sig och föräldrarna har varit väldigt nöjda. De har också vittnat om att barnen fått förbättrat skolresultat till följd av detta. En tyckte det var kul att vara ute och röra på sig. Man såg mest på dem att deras ansikten lyste upp och att de hittat en aktivitet som passar dom!

Vet ni om de som deltog har börjat åka skateboard även andra tider?
Nästan dom flesta. De fortsätter åka i skateparken nu under sommaren.

Upplever ni att föreningen fått ett ökat engagemang bland medlemmar och/eller föräldrar efter satsningen?

Ja, det har vi. Främst har vi ett ökat engagemang hos de yngre. Det är dem vi vill ha med mest så det är vi väldigt positiva till.

Grymt jobbat Strömstad Skateboardklub! Det finns också en artikel i Strömstad tidning om satsningen som ni kan läsa här.

Hur många deltagare hade ni?
14 stycken. Någon enstaka som kom en gång.

Hur var könsfördelningen på de deltagande och coacherna?
9 killar och 6st tjejer.

 Vilket åldersspann var det på deltagarna?
5-11år.

Var det svårt att få deltagare att anmäla sig?Vi tyckte det funkade bra. Vissa fick tips från andra och kom till hallen direkt.

Hur marknadsförde ni Attending?
I lokaltidningen TTELA, facebook, instagram och genom att skriva till olika organisationer såsom socialförvaltningen, fältarbetare med mera.

Fick ni bra hjälp att marknadsföra Attending eller hade ni behövt fler kanaler för att nå målgruppen?
Det har funkat bra. Jag tror det hade nått ännu fler om vi hade skickat ut flyers till skolorna. Jag vet många som jag egentligen hade velat bjuda in men det kan vara lite känsligt att trycka på att de har diagnoser. Samtidigt är jag glad att det inte blev alldeles för många. Ibland behöver vissa deltagare en coach per person och då får inte de andra den uppbackningen som behövs.

Vi hade en kille som var så rädd så han vågade inte ställa sig på brädan så vi började med att åka på rumpan. Sen efter ett tag så ställde han sig upp och lyckades rulla några meter och han var så stolt!

Hade ni en kvinnlig coach? Om nej, vad berodde det på? Vad hade krävts för att få det?
Nej, tyvärr inte. Samtidigt är det lite svårt då vi inte har många tjejer med åldern inne som är superaktiva vad jag känner till. Sen vet jag att vi har rekryterat tjejer som kommer coacha framöver.

Har det eller kommer det startas upp någon ny satsning till följd av Attending?
Det hoppas jag! Vi har planer att dra i gång något till våren. Ibland känns det som att en inte riktigt räcker till så då hade det varit bra med fler coacher. Det har varit uppskattat av de som har deltagit och föräldrarna har uppskattat det enormt mycket. Vi fick till och med presenter och handskrivna brev vid sista tillfället.

Vad tyckte deltagarna om satsningen?
De som har kommit och sagt någonting har visat sådan oerhörd lycka efter varje gång. Samlingen på slutet blev kortare hela tiden för alla ville skejta så länge som möjligt och det tar jag som ett bra tecken! Alla har varit väldigt taggade och största delen av deltagarna har kommit tillbaka varje gång.

Hur många deltagare hade ni?

Vi har haft 8–9st varav fem har varit återkommande som varit här hela terminen. Det var jag och Oskar som coachade ihop med våra söner Ebbe och Elliot som har stöttat upp vid behov. Riktigt kul att se att det går att vara coach oavsett ålder!

Vilket åldersspann?

7–13 år. De flesta har varit mellanstadiebarn. Riktigt härligt gäng med mycket bokstäver.

Hur var könsfördelningen?

Det har varit 8 killar och en tjej som har varit här.

Var det svårt att få deltagare att anmäla sig?

Vi hade drop-in så det var bara att dyka upp och det funkade bra. Alla betalade vanligt inträde så det kostade inget extra om de dök upp senare eller så.

Hur marknadsförde ni Attending?

Vi gjorde en film där vi berättade om satsningen som spreds i våra sociala medier. Sen skickade vi till NPF för nybörjare (instagram) och Attention Uddevalla.

Fick ni bra hjälp att marknadsföra Attending eller hade ni behövt fler kanaler för att nå målgruppen?

Det har spridits mun mot mun-metoden alltifrån när vi kommit i gång.
Vi har ändå fått tiotal som kommit och det tycker vi är bra.

Vad tyckte deltagarna om satsningen?

Föräldrarna berättade att barnen älskade att komma hit. Det har varit härlig stämning och deltagarna har hjälpt varandra och fått en fin gemenskap. Vi har kört mycket följa John och har hela tiden tryckt på att det inte finns några rätt och fel och att alla ska kunna åka skateboard som de själva vill och utifrån vad de själva vill lära sig!

Många barn har tyckt att det har varit väldigt skönt att det varit så lugnt. När passet har tagit slut har de flesta gått hem när det kommit fler folk efter passet då de upplevt att det blivit för högljutt och stressigt.

Vi som coacher tycker det har gett oss så mycket och vill bara fortsätta med detta!

Upplever du att deltagarna mått bättre sen de började åka skateboard?

Det tror jag verkligen. Vi hade en kille som var väldigt inne i sig själv till en början och behövde mycket vägledning till att på sista lektionen för terminen åka runt för sig själv och le konstant. En annan kille har till och med haft sitt kalas här!

Är det många som börjat åka även andra tider?

Fem barn har börjat åka andra tider. Vi har en kille som är här lite då och då och en som har börjat tack vare satsningen och en till som även börjat en till nybörjarkurs.

Tror du deltagarna kommer fortsätta åka skateboard efter satsningen?

Så länge jag och Oskar vill göra detta kommer vi fortsätta köra dem här måndagarna efter jul.

Kommer det startats upp någon ny satsning till följd av Attending?

Vi kommer fortsätta med samma satsning från och med måndagen den 9/1.

Om er förening vill gå en ledarutbildning med inriktning på barn och unga med NPF-diagnoser kan vi nu erbjuda en kostnadsfri webbutbildning. När ni gått igenom de olika stegen kommer ni få göra en quiz som går igenom de olika momenten i utbildningen. Klarar ni frågorna får ni ett diplom ni kan skriva ut som visar att ni har de kunskaper som krävs för att genomföra riktade skate-satsningar till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Starta utbildningen här!

Föreningen Local Skate Avesta hade i augusti ett camp där de ihop med föreningen Orka Funka bjöd in barn och unga med olika NPF-diagnoser att testa på skateboard. Campet genomfördes i samarbete med Bilda och dessutom fanns det ledarstöd att söka från RF-SISUs stöd  “inkludering av underrepresenterade grupper”.

Vi pratade med Niklas Persson som höll i trådarna:

Var det svårt att få deltagare att anmäla sig?
-Absolut inte! Jag trodde det skulle vara svårare när vi gick igenom föreningen Orka Funka. Jag kände inte till deras förening sen innan men inom bara ett par dagar blev hälften av platserna fulla. Sen släppte vi upp platserna för allmänheten och då fylldes campet ganska snabbt. Ungefär 10-12 stycken hade NPF-diagnoser.

Hur marknadsförde ni Attending?
-Dels fick föreningen Orka Funka som arbetar med dessa frågor förtur till anmälan. Sedan använde vi oss bara av våra sociala kanaler Facebook och Instagram.

Fick ni bra hjälp att marknadsföra Attending eller hade ni behövt fler kanaler för att nå målgruppen?
-I och med att förbundet hjälpte oss att kontakta en lokal förening som vi gjorde, gjorde stor skillnad. Vi nådde ut ganska bra trots att vi inte kontaktade skolor. Vi är nöjda med deltagarantalet och att lägret blev fullt.

Vad  tyckte  deltagarna  om  satsningen?
-Dem tyckte det var svinkul att få komma på ett skatecamp. Många hade inte åkt skateboard tidigare och tyckte det var kul att få göra en aktivitet tillsammans med 15 andra barn som är utanför skolmiljön. Alla var väldigt tacksamma och vi som ledare tyckte det var en tacksam grupp att jobba med.

Har det startats upp någon ny satsning till följd av Attending?
-J
ag tror varje satsning som vi gör, när vi fått träffa andra skateboardåkare från andra städer, gå på utbildningar och så vidare väcker en glöd hos medlemmarna. Ledarna är peppade på att göra fler sessions i parken där vi kommer bjuda in deltagarna på campet att träffa oss igen. Det har även blivit prat hos medlemmarna att det är fler som vill gå Attending-kursen så det är roligt!

Hände det något kul du vill dela med dig av? -En pappa berättade att hans son aldrig varit med på fritidsaktiviteter av det här slaget. Intrycket av att människor som rör sig och svischar förbi snabbt gjorde att han snabbt blev trött. Trots detta berättade pappan att han aldrig sett sin son så glad och nöjd på kvällarna. Det visar verkligen att alla kan åka skateboard!

Hur många deltagare hade ni?
10st.

Var det svårt att få deltagare att anmäla sig?
Nej, det var helt okej.

Hur marknadsförde ni Attending?
Instagram och affischer på skolor och skateparken.

Fick ni bra hjälp att marknadsföra Attending eller hade ni behövt fler kanaler för att nå målgruppen? Nej, det var bra. Jag tror inte vi hade kunnat hantera fler deltagare.

Har det eller kommer det startas upp någon ny satsning till följd av Attending?

Ja, det vill vi. Vi kommer ta kontakt med deltagarna igen. Vi har fått loss pengar till en buss för att åka till andra parker som till exempel Enköpings betongpark.

Vad tyckte deltagarna om satsningen?

Dom var jättenöjda! Alla var överens om att det var mycket roligare än fotboll och ishockey.

Vet ni om de som deltog har börjat åka skateboard även andra tider?

Det är svårt. En del behöver vårdnadshavare för att delta. Svårt för yngre deltagare att ta plats själv i uteparken då den är välbesökt. Vi kommer hålla i drop-in sessions som vi kommer tipsa om att delta på framöver.

Upplever ni att föreningen fått ett ökat engagemang bland medlemmar och/eller föräldrar efter satsningen?

Svårt att säga då det var ganska nyligen vi genomförde satsningen men vi tror och hoppas på det! Vi hoppas även kommunen ser vad vi gör och att vi kan få till en inomhuslokal framöver.

Andreas är en expert på frågor kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och ger i den här intervjun en inblick i vad det kan innebära inom skateboardscenen och varför ni som förening kan ha nytta av Attending-utbildningen. Ni kan följa Andreas arbete på instagram där han heter @npfkonsulent

Se hela intervjun här.Lyssna på en djupdykande intervju med Carin Wass som pratar om vilka trösklar och möjligheter det finns för barn och unga med NPF och hur skateboarden kan vara ett verktyg att få fler i rörelse och bli engagerade i föreningslivet. Intervjun hittar ni här.

Intervju med Viktoria Aktell som arbetar som fysioterapeut med inriktning på NPF-personer

 
Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete?
 
-Jag arbetar som fysioterapeut på barn-och ungdomshabiliteringen i Skellefteå. Barn brukar komma till oss först när de fått sin diagnos. Oftast sker det från 6års ålder och uppåt. Vissa har väldigt tydliga drag medan vissa märks det knappt. Vi undersöker motoriken och ser vad barnen har för styrkor och trösklar för att hitta en idrottsform som passar just den individen.
 
– Många barn med autism tycker skolidrotten är svår. Dels då det är många deltagare inblandade. Men också för att det ofta många bollar och svårtolkade regler. För att få fler barn med NPF i rörelse är egen motivation extremt viktigt! Tyvärr finns det sällan idrottslärare utbildade kring de här frågorna. Barnen behöver veta vad som ska ske, när det ska ske, tydliga regler och information kring de olika momenten för att hitta motivationen.
 
– När barnen blir äldre är det väldigt vanligt med extremt mycket skärmtid. Det kan vara uppåt 15h per dag. Därför gör vi en utredning utifrån barnets förutsättningar för att hitta en aktivitet som passar just dem.
 
– Jag brukar följa med barnen på aktiviteter, visa föreningslokalerna och vara en länk till de olika föreningarna. Genom att ordna förutsägbarhet sänker man trösklarna för att få fler barn att stanna kvar i föreningslivet.
 
Hur kan motoriken skilja sig på barn med NPF kontra Neurotypiska?
 
– Det är väldigt olika. Många har sämre eller klumpigare balans. En hel del är också helt fria från motorikbekymmer. Många har en väldigt underdiagnostiserad diagnos som heter DCD som står för ”Development Coordination Disorder”. Eftersom barn med autism många gånger har färre referensramar tränar vi på att byta tankesätt med verbal och fysisk hjälp.
Om du ställer frågan ”-vill du åka skateboard” kommer du med största sannolikhet få ett nej. Om du i stället säger ”-det finns en aktivitet som heter skateboard. Det är en planka med hjul, man kan sitta på den, åka med ett eller två ben och det tar tio minuter med bil till skateparken”. Då blir det tydligare för barnet att ta ställning till vad skateboard är, hur det utförs och vart ni skall göra det. Chansen att få ett ja blir då mycket större.
 
Det är viktigt att berätta för barnen att det man VILL bli bra på KAN man bli bra på!
 
Tror du skateboard lämpar sig bättre än andra idrotter för personer med NPF?
 
Än vissa andra idrotter ja. Det är individuellt, skateboard är någonting nytt för alla som inte testat det. Det är en kultur som bidrar till glädje och inte fokuserar på prestation på samma sätt som andra idrotter.
Det kan vara en utmaning utifrån balansproblemen. Får man möjlighet att prova på gräs eller liknande ökar chansen att lyckas. Ge barnen små steg framåt i utvecklingen där de lyckas varje steg på vägen.
 
Är fallteknik ett viktigt inslag i en ledarutbildning?
 
Ja. Delvis för att rädsla för fall kan stoppa en från att försöka. Ta upp att det inte bara är härligt att falla. Tala om rädsla för fall och om skyddsutrustning som finns.
 
Vilka utmaningar och styrkor har barn och unga med NPF som vill börja åka skateboard eller idrotta?
 
Styrkan är att det kan bli ett väldigt stort intresse. Om barnen får förutsättningar och efteråt känner ”det här var en stund där jag inte misslyckades och kände mig trygg” kommer de säkert vilja fortsätta i framtiden.
 
Finns det några generella råd du vill dela med dig av till framtida skatecoacher?
 
Förbered vad du erbjuder och var förutsägbar i början. Känn inte att du behöver ändra konceptet utan var tydlig. Låt alla lyckas med momenten innan du går vidare. Se på människan på ett helhetsperspektiv. Kom ihåg att människor har bagage och att känslor måste få rymmas i det man håller på med. Undvik tävlingsmoment och undvik publik. Kommer föräldrar, låna ut skateboards till dem med eller låt dem vänta utanför. Det är inte bra att höra föräldrars inställning ”jag kan inte”. Det smittar av sig.
Prestation är inte intressant för barn. Glädje och gemenskap är intressant. De vill dela med sig av sin glädje.
SSF-rainbow-500x356px_Rityta-1

Projektledare Alexander Edqvist 
0708–284389 | ae@sverigesskateboardforbund.se

Ett projekt av Sveriges Skateboardförbund med stöd av Postkodstiftelsen