Sveriges Skateboardförbund
Attending-Logo_multi-webb

LEDARUTBILDNING MED INRIKTNING
PÅ BARN OCH UNGA MED NPF

#postkodseffekten #projektförförändring
Attending-Logo_multi-webb
LEDARUTBILDNING MED INRIKTNING
PÅ BARN OCH UNGA MED NPF
#postkodseffekten #projektförförändring

TRAILER OM PROJEKTET

Kolla på klippet för att lära dig mer om projektet!
Syntolkning: Video med personer i varierande åldrar som åker skateboard i en inomhushall. 

Alltför många barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) slutar idrotta vid 9–12 års ålder när andra barn idrottar som mest (enligt Attentions rapport ”Färre krav och större tydlighet”). Sveriges Skateboardförbund har uppmärksammat att många personer med NPF dras till skateboard då det är en aktivitet baserad på lust och spontanitet som passar de flesta människor med olika behov.

Projektet Attending går ut på att utbilda skatecoacher och personal i de lokala skateboardföreningarna runt om i Sverige och är en satsning för att inspirera och ge det stöd NPF-personer behöver för att börja och fortsätta åka skateboard, röra på sig och verka i föreningslivet så länge som möjligt.

Idag finns endast ledarutbildningar som riktar sig för barn och unga med NPF som håller på med lagidrott. Därför ville vi fylla luckan och ta fram en ledarutbildning som riktar sig till skateboard och spontanidrott som är anpassad till de lokala skateboardföreningarna för att på så sätt bevara skateboardingens särart.

Skövde Skateboardförening genomförde 2015 ett projekt vid namn “Kul på hjul” som vi blev inspirerade av och vi vill med projektet Attending bygga vidare på deras satsning för att nå fler föreningar.

Inledningsvis kommer vi utbilda fem pilotföreningar runt om i landet. Utifrån feedbacken från de fem första föreningarna kommer vi sedan ha en färdig ledarutbildning med inriktning på barn och unga med NPF som vi sedan kommer använda oss av för att utbilda många fler skatecoacher och personal i de lokala skateboardföreningarna. Om er förening är intresserad så gör en intresseanmälan direkt!

FAQ

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes syndrom och språkstörning.

Genom att genomföra satsningen kommer er förening få fler utbildade skatecoacher, ni kommer få en mer inkluderande verksamhet och få verktyg att nå nya samt behålla befintliga medlemmar i verksamheten.

Vi besöker er förening och utbildar medlemmar som redan är eller vill bli skatecoacher. Utbildningen tar cirka tre timmar och vi ser gärna att vi kan träffas hos er. Vi kan även anordna digitala träffar om så behövs.

Efter utbildningen kommer vi tillsammans med er förening ta fram en plan där ni håller riktade skatesessions för barn och unga med NPF. Vi kan hjälpa till med alltifrån anmälningslistor, affischer eller annan marknadsföring samt är ett stöd längs vägen.

Absolut! De föreningar som är i behov av lånebrädor och/eller skydd för att kunna genomföra satsningen kan få stöd att införskaffa det till sin förening.

Efter ni gått utbildningen och genomfört era riktade skate-sessions kommer er förening få en NPF-certifiering som visar på att er förening har utbildade skatecoacher som gått Attending-kursen. Er förening kommer då stå med på en interaktiv karta där NPF-personer som är intresserade av att börja åka skateboard enkelt kan hitta till just er förening. Vi på förbundet kommer även intervjua deltagare och ledare för att på så sätt kunna utvärdera och anpassa ledarutbildningen utifrån er feedback för att säkerställa att ledarutbildningen funkar för fler föreningar många år framöver. 

Intresseanmälan Attending

PÅ GÅNG

2 juni, 2022
  • Attending Utbildning Uddevalla Skateboardförening

    2 juni, 2022  18:00 - 20:00

    See more details

NYHETER

Andreas är en expert på frågor kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och ger i den här intervjun en inblick i vad det kan innebära inom skateboardscenen och varför ni som förening kan ha nytta av Attending-utbildningen. Ni kan följa Andreas arbete på instagram där han heter @npfkonsulent

Se hela intervjun här.Lyssna på en djupdykande intervju med Carin Wass som pratar om vilka trösklar och möjligheter det finns för barn och unga med NPF och hur skateboarden kan vara ett verktyg att få fler i rörelse och bli engagerade i föreningslivet. Intervjun hittar ni här.

Intervju med Viktoria Aktell som arbetar som fysioterapeut med inriktning på NPF-personer

 
Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete?
 
-Jag arbetar som fysioterapeut på barn-och ungdomshabiliteringen i Skellefteå. Barn brukar komma till oss först när de fått sin diagnos. Oftast sker det från 6års ålder och uppåt. Vissa har väldigt tydliga drag medan vissa märks det knappt. Vi undersöker motoriken och ser vad barnen har för styrkor och trösklar för att hitta en idrottsform som passar just den individen.
 
– Många barn med autism tycker skolidrotten är svår. Dels då det är många deltagare inblandade. Men också för att det ofta många bollar och svårtolkade regler. För att få fler barn med NPF i rörelse är egen motivation extremt viktigt! Tyvärr finns det sällan idrottslärare utbildade kring de här frågorna. Barnen behöver veta vad som ska ske, när det ska ske, tydliga regler och information kring de olika momenten för att hitta motivationen.
 
– När barnen blir äldre är det väldigt vanligt med extremt mycket skärmtid. Det kan vara uppåt 15h per dag. Därför gör vi en utredning utifrån barnets förutsättningar för att hitta en aktivitet som passar just dem.
 
– Jag brukar följa med barnen på aktiviteter, visa föreningslokalerna och vara en länk till de olika föreningarna. Genom att ordna förutsägbarhet sänker man trösklarna för att få fler barn att stanna kvar i föreningslivet.
 
Hur kan motoriken skilja sig på barn med NPF kontra Neurotypiska?
 
– Det är väldigt olika. Många har sämre eller klumpigare balans. En hel del är också helt fria från motorikbekymmer. Många har en väldigt underdiagnostiserad diagnos som heter DCD som står för ”Development Coordination Disorder”. Eftersom barn med autism många gånger har färre referensramar tränar vi på att byta tankesätt med verbal och fysisk hjälp.
Om du ställer frågan ”-vill du åka skateboard” kommer du med största sannolikhet få ett nej. Om du i stället säger ”-det finns en aktivitet som heter skateboard. Det är en planka med hjul, man kan sitta på den, åka med ett eller två ben och det tar tio minuter med bil till skateparken”. Då blir det tydligare för barnet att ta ställning till vad skateboard är, hur det utförs och vart ni skall göra det. Chansen att få ett ja blir då mycket större.
 
Det är viktigt att berätta för barnen att det man VILL bli bra på KAN man bli bra på!
 
Tror du skateboard lämpar sig bättre än andra idrotter för personer med NPF?
 
Än vissa andra idrotter ja. Det är individuellt, skateboard är någonting nytt för alla som inte testat det. Det är en kultur som bidrar till glädje och inte fokuserar på prestation på samma sätt som andra idrotter.
Det kan vara en utmaning utifrån balansproblemen. Får man möjlighet att prova på gräs eller liknande ökar chansen att lyckas. Ge barnen små steg framåt i utvecklingen där de lyckas varje steg på vägen.
 
Är fallteknik ett viktigt inslag i en ledarutbildning?
 
Ja. Delvis för att rädsla för fall kan stoppa en från att försöka. Ta upp att det inte bara är härligt att falla. Tala om rädsla för fall och om skyddsutrustning som finns.
 
Vilka utmaningar och styrkor har barn och unga med NPF som vill börja åka skateboard eller idrotta?
 
Styrkan är att det kan bli ett väldigt stort intresse. Om barnen får förutsättningar och efteråt känner ”det här var en stund där jag inte misslyckades och kände mig trygg” kommer de säkert vilja fortsätta i framtiden.
 
Finns det några generella råd du vill dela med dig av till framtida skatecoacher?
 
Förbered vad du erbjuder och var förutsägbar i början. Känn inte att du behöver ändra konceptet utan var tydlig. Låt alla lyckas med momenten innan du går vidare. Se på människan på ett helhetsperspektiv. Kom ihåg att människor har bagage och att känslor måste få rymmas i det man håller på med. Undvik tävlingsmoment och undvik publik. Kommer föräldrar, låna ut skateboards till dem med eller låt dem vänta utanför. Det är inte bra att höra föräldrars inställning ”jag kan inte”. Det smittar av sig.
Prestation är inte intressant för barn. Glädje och gemenskap är intressant. De vill dela med sig av sin glädje.
SSF-rainbow-500x356px_Rityta-1

Projektledare Alexander Edqvist 
0708–284389 | ae@sverigesskateboardforbund.se

Ett projekt av Sveriges Skateboardförbund med stöd av Postkodstiftelsen