SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

STARTA & DRIVA FÖRENING

STARTA FÖRENING

Här kan du ladda ner ett nybildningsprotokoll där det redan är ifyllt vad ni behöver gå igenom för att starta en förening.
Ni ansöker om organisationsnummer hos skatteverket, blanketten hittar ni här. 

STADGAR

Föreningens stadgar är föreningens regler, rättigheter och skyldigheter.
Här hittar ni exempel på stadgar från en skateboardförening. Inspireras och gör dem till era egna.

STYRELSEMÖTE

Här finns exempel på både dagordning och protokoll för ert styrelsemöte.

BUDGET

Här hittar ni exempel på budget samt en budgetmall som “gör matematiken åt dig”. Det är bra att göra en budget för året så att ni vet vad ni har att röra er med och hur mycket pengar ni behöver få in för att bedriva verksamheten eller genomföra ett projekt.

VERKSAMHETSPLAN

En verksamhetsplan är er planering över vad föreningen ska eller vill göra under året. Här hittar ni exempel på hur den kan se ut.

BOKSLUT

Här finns exempel på både ett bokslut och mall för att göra ett eget. Ett bokslut är en ekonomisk redovisning för verksamhetsåret som måste göras varje år. OBS! Mallen är i Excel-format och får endast användas som ett stöd till att göra uträkningar. Det är enligt lag förbjudet att sköta bokföringen i Excel. Saknar ni ett bokföringsprogram kan vi rekommendera Fortnox som finns att tillgå gratis på er idrottonline-sida.

KOM IGÅNG
MED BOKFÖRINGEN

Här får ni tips och tricks på hur ni enkelt kommer igång med bokföringen, hur ni sköter utbetalning av ledararvode etc.

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE

En verksamhetsberättelse är styrelsens rapport över vad föreningen gjort under året. Ladda ner ett exempel här.

REVISIONS-
BERÄTTELSE

En revisionsberättelse ska skrivas av föreningens revisor som styrker att bokslutet och föreningens ekonomi skötts regelrätt.
Er revisor behöver inte vara auktoriserad men ska vara minst 18år fyllda och veta hur hen genomför sitt uppdrag. Ingen i styrelsen kan vara revisor och inte heller någon som har maktposition gentemot styrelsen eller tvärtom.

ÅRSMÖTE

Här hittar ni exempel på hur ni håller ert årsmöte.

Förutom det finns det även exempel på både kallelse, dagordning och protokoll för ert årsmöte.

FÖRENINGS-
UTVÄRDERING

Hur väl känner ni er förening? Diskutera de här frågorna med minst tre från styrelsen för att få en bättre bild av vart ni är idag och hur ni vill jobba framåt. 

MÖTESTEKNIK

Här får ni handfasta tips om hur ni kan hålla så effektiva möten som möjligt. Bättre möten=mer tid för skate!

KIDSENS
ÅRSMÖTE

Syftet med kidsens årsmöte är att hjälpa våra yngre medlemmar att få en röst och påverkansmöjlighet i föreningens utformning & arbete. Om barn och ungdomar tidigt får förståelse för föreningsarbetet ökar chansen att de vill engagera sig och på olika sätt hjälpa till i föreningen.