SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

FÖRBUNDSMÖTET

Precis som våra medlemsföreningars årsmöte så är förbundsmötet SSF’s högsta beslutande organ. På  förbundsmötet redovisas den verksamhet som genomförts under det gånga året samt att medlemsföreningarna bestämmer vad som ska vara fokus kommande år. 

RÖSTRÄTT. Varje föreningar har 1-5 röst. Rösträtten ökar med varje 100tal medlemmar som passeras.

Förbundsmötet hålls varje år innan sista april och kallelse publiceras här samt kommuniceras enligt stadgarna till alla anslutna föreningar.

Fryshuset Sthlm

Välkommen på Förbundsmötet
i Halmstad 2024

Vi hälsar våra medlemsföreningar välkomna på årets förbundsmöte söndagen den 24 mars i Halmstad. 

-Det är samma helg som SkateboardCupens första bowl-tävling går av stapel och även den i Halmstad så klart!

I år kör vi som förra året helt fysiskt möte = alla är välkomna till Halmstad och för att era röstberättigade ombud ska utöva sin röst behöver ni vara på plats. För er som anmäler er i tid, ni kan söka resebidrag till er förening + att vi bjuder på fika i samband med mötet. Exakta tider, kringarrangemang och erbjudande om boendedeals m.m återkommer vi med.

•Datum för mötet: 24 mars 2024

•Klockan/avsatt tid för mötet: 10:00 – 13:00  (Möte + fika + mingel)
•Vart: Halmstad (Elite Hotell Mårtensson)

Delta på förbundsmötet och var med att påverka vår verksamhet för 2024!

•Motioner:

 Sista dag att skicka in motioner som ska behandlas på årsmötet är 28 januari.
Bifogat finner ni mall för hur en motion kan skrivas.

•Anmälan till mötet: Nytt för i år är att föreningen via firmatecknare nu kan anmäla er digitalt via länk som är bifogad i kallelsen som har mailats ut till våra medlemsföreningar.
Anmälan skall vara förbundet tillhanda senast 11 februari.

•Handlingar till mötet kommer att skickas ut till anmälda ombud samt publiceras på vår hemsida i god tid före mötet. Senast två veckor innan mötet.

Ladda för en bra helg i Halmstad!

Frågor hänvisas till Katta Sterner
katta.sterner@sverigesskateboardforbund.se 
0721-599666

/Styrelsen

Sveriges Skateboardförbund