Sveriges Skateboardförbund

FÖRBUNDS
MÖTET

Precis som våra medlemsföreningars årsmöte så är förbundsmötet SSF’s högsta beslutande organ. På  förbundsmötet redovisas den verksamhet som genomförts under det gånga året samt att medlemsföreningarna bestämmer vad som ska vara fokus kommande år. 

RÖSTRÄTT. Varje föreningar har 1-5 röst. Rösträtten ökar med varje 100tal medlemmar som passeras.

Förbundsmötet hålls varje år innan sista april och kallelse publiceras här samt kommuniceras enligt stadgarna till alla anslutna föreningar.

Fryshuset Sthlm

Förbundsmötet 2021 = Digitalt

Välkommen på förbundsmöte 2022

Vi hälsar våra medlemsföreningar välkomna på årets förbundsmöte lördagen den 9 april.
Pandemin pågår fortfarande men vi hoppas i skrivandets stund att det om 2,5 månad är en bättre situation som då tillåter oss att ses fysiskt.
Vi kommer självklart att erbjuda digitalt deltagande för de röstberättigade ombud som anmäler sig.
Exakt tider, kringarrangemang och detaljer om hur mötet kommer att genomföras återkommer vi med.
 
Datum för mötet: 9 april 2022
Klockan/avsatt tid för mötet: 12:00 – 16:00 (kring arrangemang kommer ske innan och efter mötet.
Vart: Göteborg + Digitalt
 
-Delta på förbundsmötet och var med att påverka vår verksamhet för 2022!

•Motioner: Sista dag att skicka in motioner som ska behandlas på årsmötet är 13 februari.

•Anmälan till mötet samt hur många från er förening som har rösträtt är mailat till er förenings-mail.
anmälan skall vara förbundet tillhanda senast 27 februari.

•Handlingar publiceras på hemsidan senast 27 mars.
– Se eller ladda ner samtliga handlingar till mötet genom att klicka på knappen nedan. 

• Länk till mötet mailas ut till anmälda ombud + medlemsföreningar.

Frågor hänvisas till Katta Sterner
katta.sterner@sverigesskateboardforbund.se
0721-599666

Välkomna!