Sveriges Skateboardförbund

FÖRBUNDS
MÖTET

Precis som våra medlemsföreningars årsmöte så är förbundsmötet SSF’s högsta beslutande organ. På  förbundsmötet redovisas den verksamhet som genomförts under det gånga året samt att medlemsföreningarna bestämmer vad som ska vara fokus kommande år. 

RÖSTRÄTT. Varje föreningar har 1-5 röst. Rösträtten ökar med varje 100tal medlemmar som passeras.

Förbundsmötet hålls varje år innan sista april. 

Fryshuset Sthlm

Förbundsmötet 2021 = Digitalt

Välkommen på förbundsmöte 2021
Vi vill hälsa er som medlemsföreningar välkomna på årets förbundsmöte lördag den 10 april kl 10.00.
Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att förbundsmötet genomförs digitalt.
Exakt hur mötet kommer att genomföras återkommer vi till i samband med utskick av program och
övriga handlingar.

Datum för mötet: 10 april 2021
Klockan: 10.00 – 14.00 Möte + paus
Vart: Digitalt via dator eller smartphone

Delta på förbundsmötet och var med att påverka vår verksamhet för 2021.

•Motioner: Sista dag att skicka in motioner som ska behandlas på årsmötet är 13 februari.

•Anmälan till mötet samt hur många från er förening som har rösträtt är mailat till er förenings-mail.
anmälan skall vara förbundet tillhanda senast 27 februari.

•Handlingar publiceras på hemsidan senast 27 mars.
– Se eller ladda ner samtliga handlingar till mötet genom att klicka på knappen nedan. 

• Länk till mötet mailas ut till anmälda ombud + medlemsföreningar.

Frågor hänvisas till Katta Sterner
katta.sterner@sverigesskateboardforbund.se
0721-599666

Välkomna!

PROTOKOLL FRÅN TIDIGARE ÅR

Klicka på respektive knapp för att ladda ner PDF

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Klicka på respektive knapp för att ladda ner PDF