Sveriges Skateboardförbund

FÖRBUNDS
MÖTET

Precis som våra medlemsföreningars årsmöte så är förbundsmötet SSF’s högsta beslutande organ. På  förbundsmötet redovisas den verksamhet som genomförts under det gånga året samt att medlemsföreningarna bestämmer vad som ska vara fokus kommande år. 

RÖSTRÄTT. Varje föreningar har 1-5 röst. Rösträtten ökar med varje 100tal medlemmar som passeras.

Förbundsmötet hålls varje år innan sista april. 

Fryshuset Sthlm

Förbundsmötet 2020 = Digitalt

P.g.a Corona kommer det planerade förbundsmötet som skulle ha varit i Lidköping nu istället att genomföras helt digitalt. Datum och tid är det samma som tidigare: lördagen den 18 april kl:10-13 
Möte kommer alltså att ske samma datum och samma tid men via en digital plattform.

För de föreningar som har anmält ombud med rösträtt kommer mer information om incheckning och nyttjande av rösträtt innan mötet. Mail har skickats ut om detta.
Vi ber om att få återkomma med mera information om hur detta kommer gå till rent praktiskt.

Gällande själva eventet i Lidköping hoppas vi på att styra upp något i höst i stället då vi hoppas att hela Corona situationen har lugnat ner sig.

Håller er uppdaterad här, via mail och vår fb-sida, och hör av er om ni har några frågor! Kontakt.

 

PROTOKOLL FRÅN TIDIGARE ÅR

Klicka på respektive knapp för att ladda ner PDF

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Klicka på respektive knapp för att ladda ner PDF