Sveriges Skateboardförbund

FÖRBUNDS
MÖTET

Precis som våra medlemsföreningars årsmöte så är förbundsmötet SSF’s högsta beslutande organ. På  förbundsmötet redovisas den verksamhet som genomförts under det gånga året samt att medlemsföreningarna bestämmer vad som ska vara fokus kommande år. 

RÖSTRÄTT. Varje föreningar har 1-5 röst. Rösträtten ökar med varje 100tal medlemmar som passeras.

Förbundsmötet hålls varje år innan sista april. 

Fryshuset Sthlm

VÄLKOMMEN PÅ FÖRBUNDSMÖTET I LIDKÖPING 13-14 MARS

Vårt förbundsmöte kommer i år att genomföras i Lidköping i samband med ”Skruv och Skate” 13-14 mars.

Lidköpings skateboardförening erbjuder en nyrenoverad bowl + street med fri åkning för deltagare hela helgen,
info om tävling mm kommer, håll koll på vår facebook och instagram.

Förutom demokrati och skateladd kommer vi att lyssna på Martin Willners föreläsning ”Uppåt väggarna!

Kom på förbundsmötet och var med att påverka vår verksamhet under 2020.Passa på att snacka med styrelsen och andra föreningar, diskutera idéer och få inspiration till just er skateboardverksamhet.
– Fullmaktsblankett för anmälan av ombud är skickat till er föreningsmail, anmälan skall vara förbundet tillhanda senast 31 januari.

Datum för mötet: 14 mars 2020
Klockan: 10.00 – 15.00 (möte + föreläsning + fika/pizza)
Plats: Lidköping skatehall, Sockerbruksgatan

Har du några frågor? Hör av dig till oss:

PROTOKOLL FRÅN TIDIGARE ÅR

Klicka på respektive knapp för att ladda ner PDF