Sveriges Skateboardförbund

FÖRBUNDS
MÖTET

Precis som våra medlemsföreningars årsmöte så är förbundsmötet SSF’s högsta beslutande organ. På  förbundsmötet redovisas den verksamhet som genomförts under det gånga året samt att medlemsföreningarna bestämmer vad som ska vara fokus kommande år. 

RÖSTRÄTT. Varje föreningar har 1-5 röst. Rösträtten ökar med varje 100tal medlemmar som passeras.

Förbundsmötet hålls varje år innan sista april. 

Fryshuset Sthlm

VÄLKOMMEN PÅ FÖRBUNDSMÖTET I LIDKÖPING 18 april

Vårt förbundsmöte kommer i år att genomföras i Lidköping i samband med ”Skruv och Skate” 18 april.

Lidköpings skateboardförening erbjuder en nyrenoverad bowl + street med fri åkning för deltagare hela helgen,
info om tävling mm kommer, håll koll på vår facebook och instagram.

Förutom demokrati och skateladd kommer vi att lyssna på Martin Willners föreläsning ”Uppåt väggarna!

Kom på förbundsmötet och var med att påverka vår verksamhet under 2020.
Passa på att snacka med styrelsen och andra föreningar, diskutera idéer och få inspiration till just er skateboardverksamhet.
– Fullmaktsblankett för anmälan av ombud är skickat till er föreningsmail, anmälan skall vara förbundet tillhanda senast 31 januari.

Datum för mötet: 18 april 2020
Klockan: 10.00 – 15.00 (möte + föreläsning + fika/pizza)
Plats: Sockerbruket konferenslokal, samma hus som
Lidköping skatehall, Sockerbruksgatan.

Klicka på den rosa knappen nedan för att komma till handlingarna för mötet.

När det gäller rösträtt på mötet så är det endast de föreningars som har anmält detta sen innan (senast 31 januari) som kan nyttja dem.
Då mötet nu har fått ett nytt datum har förbundsstyrelsen beslutat att det är okej att dessa föreningar ersätter ombud som inte kan närvara den 18 april med nya namn. Specifik information om detta skickas ut till berörda föreningar under veckan.

Då det fortfarande är ovisst om hur hela situationen med Coronaviruset och dess restriktioner utvecklar sig jobbar vi på att ha en digital lösning redo ifall situationen skulle kräva det. Vi kommer isf att informera er om detta så håll er uppdaterade via er förenings-mail samt på vår hemsida och sociala medier.

Vid frågor kontakta Katta Sterner via mail eller tel:
katta.sterner@sverigesskateboardforbund.se
0721-599666

PROTOKOLL FRÅN TIDIGARE ÅR

Klicka på respektive knapp för att ladda ner PDF