SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

PERSON
UPPGIFTER

Sveriges Skateboardförbund hanterar personuppgifter i ett fåtal olika system. Vi är noga med att bara de som behöver uppgifterna kommer åt dem, och sparar dem så länge de behövs för ett specifikt ändamål. Det kan vara för att hantera medlemsskap, visa upp förbundets och våra medlemsföreningars verksamhet så att fler blir intresserade av att åka skateboard eller för att kunna både söka & administrera (av oss) sökta bidrag. Då kan vi ibland behöva redovisa hur fördelningen ser ut bland våra medlemsföreningar exempelvis utifrån ålder, kön, etc.

Vi behåller dina personuppgifter olika länge beroende på vilket system det gäller. Om någon skriver något olämpligt om en person t.ex. i vår Facebookgrupp eller i någon av våra andra tvåvägskanaler tar vi däremot bort det direkt. E-postmeddelanden med personuppgifter rensar vi också efter hand.

Vi publicerar ibland tävlingsresultat och bilder på medlemmar från våra medlemsföreningar i sociala medier. Det gör vi för att boosta communityn och marknadsföra både egna och våra medlemsföreningars aktiviteter. Är en person under 16 år kontaktar vi dennes vårdnadshavare för att de ska ge sitt samtycke till detta. Om du vill att vi tar bort en bild på dig från Facebook eller Instagram är det bara att höra av sig så löser vi det.

Kontakta vårt Dataskyddsombud eller styrelsen om du har några frågor!

Katja - Venice / Vår bild med tillstånd av skater

LÄS MER ELLER BEGÄR ETT REGISTERUTDRAG