SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

FÖRSÄKRINGAR

OLYCKSFALLS
FÖRSÄKRING

Alla som tecknar medlemskap i en förening som är ansluten till
Sveriges Skateboardförbund omfattas av en olycksfallsförsäkring.
Försäkringen gäller fr.o.m. att din medlesavgift är inbetald till föreningen, och att föreningen i sin tur har betalt sin medlemsavgift till förbundet. Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under aktivitet inom föreningens verksamhet.

Det är föreningens ansvar att medlemsregister förs på ett godkänt sätt. Är du osäker kontakta oss på förbundet.

Vill du läsa mer om försäkringen kan du med fördel ta dig vidare till Folksams webb via knappen nedan. 

Grundförsäkring via Folksam för idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Som ansluten förening till Sveriges Skateboardförbund omfattas ni av RF:s grundförsäkring för idrottsföreningar.
Klicka på länken nedan för fullständiga villkor. Detta är en grundförsäkring och det är enkelt att lägga till delar om det är något som saknas till just er verksamhet.