SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

STÖD FÖR VERKSAMHET

TRYGG IDROTT - REGISTERUTDRAG

Fr.o.m.första januari 2020 måste alla föreningar anslutna till RF begära in ett förenklat registerutdrag på alla ledare och förtroendevalda som kommer i kontakt med barn (under 18 år).

SKATE CAMP
GUIDE

Att arrangera ett lyckat skateboardläger kräver bra förberedelser och förarbete. Med dessa rekommendationer vill vi hjälpa er att på ett smidigt sätt genomföra Skatecamps.

ENGAGERA MEDLEMMAR I FÖRENINGENS ARBETE

Hur ser föreningen ut idag? Kanske har ni en välfungerande styrelse men tycker det är svårt att motivera övriga medlemmar att hjälpa till? Eller har ni en styrelse där ordföranden får dra största lasset?

VÄRDEGRUND

Värdegrund är ett begrepp som används i diskussioner kring föreningens gemensamma värderingar eller etiska grundvalar.

Här kan ni ladda ner tips för att ta fram en värdegrund.

INKLUDERING

Här hittar ni mängder med information om hur ni kan göra er verksamhet mer inkluderad. Dokumenten är uppdelade i två delar. Den första delen går igenom vad inkludering är, arbetsmetoder och checklistor. I andra delen går vi igenom hur ni som förening kan fördjupa era kunskaper och ta inkluderingsarbetet till nästa nivå.

RIKTLINJER FÖR ATT HANTERA TRAKASSERIER

Här kan ni ladda ner riktlinjer för att hantera fall av kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och övergrepp.

VI GÖR DET TILLSAMMANS

Vill du ta del av intervjuer med ledare inom skateboardsverige som ger sin syn på ledarskap och inkludering? Här hittar ni den fullständiga utredningen och kartläggningen av ledarrollen i  svenska skateboardföreningar!

Utredningen finns också i form av en kortare rapport.

HUR ARRANGERAS EN TÄVLING?

Här finner ni några handfasta tips hur ni lägger upp arbetet före, under och efter tävlingen så allt flyter på så smidigt som möjligt.

RELATION TILL KOMMUNEN

Att ha en bra relation till er kommun är 
viktigt. Det är kommunen som hjälper till med bidrag i olika former, marköverlåtelser, lokaler m.m. Med det här dokumentet får ni verktygen ni behöver för att få en välfungerande förening som kommunen vill investera i!

SOCIALA MEDIER

Här får ni bra tips kring hur er förening kan arbeta för att nå ut bättre på sociala medier! Ni får tips kring bland annat innehåll, plattformar och analysering.

GUIDE TJEJSKATE

Så här kommer ni igång med en riktad satsning för tjejer och kvinnor i er förening. En bra grund för att når en jämställd skatescen!