Sveriges Skateboardförbund

Katta Sterner
0721 – 599 666

Generalsekreterare

PLACERINGSORT: GÖTEBORG

FÖRENINGSUTVECKLING

Niklas Boström
0739 – 976 484

Webbutbildning, Projektstöd

PLACERINGSORT: STOCKHOLM

Henrik Cederlund
0793 – 48 99 53

Domare & tävling, dataskyddsombud

PLACERINGSORT: HALMSTAD

Alexander Edqvist
0708 – 284 389

Projektledare
Attending

PLACERINGSORT: GÖTEBORG

John Magnusson

Tävling & Elit

sandarna

SANDARNA SKATE & OFFICE

Sveriges Skateboardförbund
Varholmsgatan 7, 414 74 Göteborg

FÖRBUNDS-
STYRELSEN

Ordförande
Magnus Gyllenberg

Vice Ordf.
Micke Valier

Ledamot
Jessica Jansson

Ledamot
Emma Fastesson Lindgren

Ledamot
Niklas Persson

Ledamot
Linnea Andersson

Ledamot
Daniel Nätterdal

VALBERED-
NINGEN

Ordförande
Magnus Hanehöj

Förening: Göteborgs SF

Ledamot
Helena Sundbeck

Förening: Sjövalla IS/Chillskate

Ledamot
Johan Sandström

Förening: Subsurfers Sthlm