Sveriges Skateboardförbund

KONTAKTA OSS

Nedan hittar du kontaktuppgifter till vår personal, förbundsstyrelse & valberedning.

 

KANSLIET GÖTEBORG

sandarna

SKATEBOARDKONTORET

Sveriges Skateboardförbund
Varholmsgatan 7, 414 74 Göteborg

PERSONAL

GÖTEBORG

GENERALSEKRETERARE

Katta Sterner
0721 – 599 666

STOCKHOLM

FÖRENINGSUTVECKLARE

Niklas Boström
0739 – 976 484

Webbutbildning, Projektstöd

HALMSTAD

FÖRENINGSUTVECKLARE

Henrik Cederlund
0793 – 48 99 53

Domar och tävlingsorganisation, Dataskyddsombud

FÖRBUNDS-
STYRELSEN

Ordförande
Magnus Gyllenberg

Vice Ordf.
Micke Valier

Ledamot
Jessica Jansson

Ledamot
Emma Fastesson Lindgren

Ledamot
Niklas Persson

Ledamot
Linnea Andersson

Ledamot
Daniel Nätterdal

VALBERED-
NINGEN

Ordförande
Magnus Hanehöj

Göteborgs SF

Ledamot
Helena Sundbeck

Sjövalla IS/Chillskate

Ledamot
Johan Sandström

Subsurfers Sthlm