Sveriges Skateboardförbund

KONTAKTA OSS

Nedan hittar du kontaktuppgifter till vår personal, förbundsstyrelse & valberedning.

 

PERSONAL KANSLIET GÖTEBORG

GENERALSEKRETERARE

Katta Sterner
0721 – 599 666

FÖRENINGSUTVECKLARE

Henrik Cederlund
0793 – 48 99 53

Domar och tävlingsorganisation, Dataskyddsombud

FÖRENINGSUTVECKLARE

Alexander Edqvist
0708 – 28 43 89

Family on Board

PERSONAL STOCKHOLM

FÖRENINGSUTVECKLARE

Niklas Boström
0739 – 976 484

Webbutbildning, Projektstöd

FÖR
BUNDS
STYR
ELSEN

Ordförande
Magnus Gyllenberg

Vice Ordf.
Micke Valier

Tävlingsansvarig
John Magnusson

Ledamot
Emma Fastesson Lindgren

Ledamot
Jessica Jansson

Ledamot
Niklas Persson

Ledamot
Linnea Andersson

VALBE
REDNI
NGEN

Ordförande
Magnus Hanehöj

Göteborgs SF

Ledamot
Petra Johansson

SkateVärnamo

Ledamot
Johan Sandström

Subsurfers Sthlm