SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND
SkateKids1-logo-webb

Skate Kids är en nationell satsning från förbundet tillsammans med lokala föreningar som arrangerar fristående event för barn och ungdomar. Fokus är att lära barn tävla på ett sunt sätt genom att på fredagen coacha deltagarna i att delta och sedan vara med och tävla på lördagens event.

 

Barnklass: Här sker ingen placering, istället får åkarna feedback från domarna utifrån “vad som var bra och vad deltagaren kan tänka på för att bli ännu bättre”

Juniorklass: Klassisk skatetävling i jamformat med bedömning som resulterar i en placeringslista.

Tjejklass: Stort fokus för projektet är att få fler tjejer att delta, därav en enskild klass. Behovsstyrt hur bedömningen ser ut.

GUIDE
LINES

LADDA NER PDF

För att våra anslutna föreningar enkelt ska komma igång har vi tagit fram Guidelines för SkateKids som finns till för att dels få en lättöverskådlig bild av vad som krävs för att arrangera en SkateKids med förbundets inblandning. 

SkateKidsLayback-webb

TIPS TILL
ANSLUTNA
FÖRENINGAR

EKONOMI + BUDGET

Ta kontakt med Niklas eller Henrik för att få hjälp att finansiera ert SkateKids!