SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND
Spela videoklipp

Ofta har skolbarn erfarenhet av klassråd och har ibland en imponerande god mötesvana. Samtidigt finns det barn som inte har någon möteserfarenhet alls. Utforma därför barnens årsmöte så att alla barn och ungdomar oavsett erfarenhet kan vara med.

När ni håller ett årsmöte för barnen behöver inte de formella punkterna vara med utan vi rekommenderar att barnens årsmöte genomförs någon månad innan det ordinarie årsmötet för att lyfta barn-och ungdomars åsikter i föreningen.Det viktigaste är att inte krångla till det hela i onödan och att årsmötet blir en positiv upplevelse av delaktighet för barnen där alla får komma till tals.

Varför barnens årsmöte

Syftet med barnens årsmöte är att hjälpa våra yngre medlemmar att få en röst och påverkansmöjlighet i föreningens utformning & arbete. Om barn och ungdomar tidigt får förståelse för föreningsarbetet ökar chansen att de vill engagera sig och på olika sätt hjälpa till i föreningen. Det kan handla om alltifrån att hålla öppet skatehallen, hjälpa till med städ, coachning eller sitta med i styrelsen.

Varför ska man ha ett årsmöte?

Årsmötet ger alla medlemmar möjlighet att påverka föreningens arbete, där beslutas vad som ska hända under det kommande året och vilka som får förtroendet att leda föreningen dit.

Varför är det en bra idé att ha ett barnens årsmöte?

Det ger barnen en röst och det är mötesledarens uppgift att se till att hjälpa barnen att formulera deras önskemål på ett sådant vis att det är möjligt att ta upp dessa som förslag (motioner) och möjligt beslutsunderlag på det ordinarie årsmötet.

Hur gör man när man röstar på ett årsmöte?

Detta står beskrivet i föreningens stadgar men ofta är det handuppräckning som gäller och om resultatet är oklart/jämnt så kan votering krävas. Då blir det rösträkning för att avgöra årsmötets beslut i frågan.

Genomförande – Tips på hur det kan gå till!

Var ute i god tid och sätt upp kallelser till barnens årsmöte på er skateanläggning och på hemsida, fb-grupper, mejlutskick osv. Lägg även ut kallelser i forum där föräldrar läser så de kan tipsa barnen. Barnens årsmöte behöver inte ha samma dagordning som ett årsmöte utan se det mer som ett samtal där ni förklarar hur ett vanligt årsmöte går till och att ni vill få in värdefulla åsikter och idéer.

Här kommer exempel på kallelse:

Har du idéer om vår förening? 💡

På barnens årsmöte får du som är under 15 hjälp med att skriva ner och lämna in dina förslag (som kallas motioner). Du får också lära dig mer om hur en förening funkar och hur du kan påverka. Förslagen tar vi sedan upp på det riktiga årsmötet. Då får du och alla andra medlemmar rösta om de förslag som går att genomföra. 🙋

🙎Välkomna XX XX klockan XX-XX.

Exempel:

När Halmstad Skateboardklubb höll i detta så utgick man från de delar som föreningen har ansvar för såsom kafé, skatehall, betongpark, verksamhet etc. Sen var ordet fritt för barnen och det blev möteshållarens uppgift att anteckna och hjälpa till att formulera och få acceptans för vad som skrevs ner. Fördelen med att gå igenom de olika verksamhetsdelarna punkt för punkt är att det blir lättare för barnen att stämma av om de tycker allt är bra eller om det är något de skulle vilja förbättra.

Exempel på genomförande

Börja med att gå igenom nedanstående ordlista där det framgår vad de olika ”årsmötesorden” betyder och fråga gärna barnen om de tror att de vet vad orden betyder:

Ordlista – Bra årsmötesord att kunna

Ordförande = Den som leder mötet och fördelar ordet.

Sekreterare = Den som skriver ner vad som sägs och bestäms på mötet.

Protokolljusterare = Den som kollar om sekreteraren skrivit rätt om det som beslutades på mötet.

Rösträknare = En person som räknar röster på årsmötet, t.ex. uppräckta händer.

Styrelse = En grupp som ansvarar för olika saker i föreningen. En styrelse måste minst ha en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Styrelseledamot = En föreningsmedlem som är med i styrelsen.

Kassör = En person som ansvarar för föreningens pengar.

Valberedning = Några personer som tänker till innan årsmötet och tillfrågar personer om dem kan tänka sig att vara valbara, alltså att dem är beredda på att bli valda i föreningens styrelse, t.ex. bli ordförande, styrelseledamot eller kassör.

Verksamhetsberättelse = Berättelse om vad föreningen gjort under året som gått, hur många medlemmar man haft, vilka som varit med i styrelsen och vilken organisation föreningen tillhör (T.ex. Sveriges Skateboardförbund).

Medlem = En person som valt att bli medlem i föreningen och betalat sin årliga medlemsavgift.

Fråga sedan vad barnen tycker kring olika frågor som till exempel;

• Sortimentet i kaféet.

• Medlemsavgiften

• Öppettiderna

• Aktiviteter

• Åkytor

• Stämningen

När ni diskuterat de punkter som känns relevanta för er förening kan du som mötesledare dubbelkolla med deltagarna att du fått med deras åsikter genom att läsa upp det du skrivit ner. Utifrån deras synpunkter kan ni sedan göra en gemensam motion som tas upp på årsmötet. Har ni flera förslag på små förändringar kanske det räcker med att ni informerar styrelsen om detta istället för att skriva en motion till årsmötet.

Behöver ni hjälp? Kontakta oss!

hc-profile-200x300

Henrik Cederlund

hc@sverigesskateboardforbund.se
0793-489953

Alex_SSF

Alexander Edqvist

ae@sverigesskateboardforbund.se
0708-284389

KIDSENSARSMOTE-NEW-b