Sveriges Skateboardförbund
FOBgrönbakgrundbeskuren

Family
On
Board!


Sveriges Skateboardförbund har beviljats stöd för vårt projekt Family On Board! Stödet kommer från Riksidrottsförbundet och Svenska Spels gemensamma satsning "Framåt för fler i rörelse".

Projektet går ut på att hålla i nybörjarkurser där barn och föräldrar åker skateboard tillsammans. Målet är att få fler att testa på skateboard och i förlängningen öka engagemanget i den lokala föreningen.

De föreningar som kommer genomföra Family On Board under 2020 med stöd från Framåtfonden är:

-Linköpings Frisksportklubb

-Trollhättans Skateboardförening

-Östersunds Brädklubb

-Föreningen Local Skate Avesta

-Uddevalla Skateboardförening

FOB 2020

Om projektet

Marknadsföring av Family On Board för de medlemsföreningar som vill genomföra satsningen.

Genomförande

Förbundet tillhandahåller ledarutbildning, ledarvode, flyers samt brädor och skydd till de föreningar som behöver. Sedan genomförs nybörjarkursen efter överenskommelse utifrån er förenings förutsättningar.

Projektstöd

För er föreningar som vill genomföra projektet går det fint att ansöka om Skatelyftet (tidigare Idrottslyftet) under kategorin “ledarutveckling”. 

Kontakta oss så hjälper vi er!

Kostnad

Kostnaden att gå nybörjarkursen bestäms av varje förening. Vi rekommenderar att det ingår medlemsskap i priset så skateboardåkarna är försäkrade och fortsätter åka när Family On Board-kursen är över.

Nytt projekt: Family On Board!

Rapporter från Världshälsoorganisationen, WHO, visar att två av tre barn rör på sig för lite och når inte upp till rekommenderad fysisk aktivitet per dag.

Vi vet att skateboard sätter fart på kropp, knopp och själ oavsett ålder!

Vi är därför glada att meddela att Sveriges Skateboardförbund nu har beviljats stöd för vårt projekt Family on Board! Stödet kommer från Riksidrottsförbundet och Svenska Spels gemensamma satsning ”Framåt för fler i rörelse”.

Family On Board kommer under 2019-2020 att få fler familjer med barn och vuxna att åka skateboard och röra på sig tillsammans i våra föreningar! Inbjudan att delta samt detaljerad information kommer inom kort skickas ut till alla medlemsföreningar.

Målsättningen är att förbättra folkhälsan genom att få fler i rörelse.
Här hittar du mer information om Framåt för fler i rörelse. https://om.svenskaspel.se/sponsring/framat-for-fler-i-rorelse/

#framåtförflerirörelse #familyonboardsk8