SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND
FOBgrönbakgrundbeskuren

Family
On
Board!


Sveriges Skateboardförbund har beviljats stöd för vårt projekt Family On Board! Stödet kommer från Riksidrottsförbundet och Svenska Spels gemensamma satsning "Framåt för fler i rörelse".

Projektet går ut på att hålla i nybörjarkurser där barn och föräldrar åker skateboard tillsammans. Målet är att få fler att testa på skateboard och i förlängningen öka engagemanget i den lokala föreningen.

De föreningar som kommer genomföra Family On Board under 2020 med stöd från Framåtfonden är:

-Linköpings Frisksportklubb

-Trollhättans Skateboardförening

-Östersunds Brädklubb

-Föreningen Local Skate Avesta

-Uddevalla Skateboardförening

FOB 2020

Om projektet

Marknadsföring av Family On Board för de medlemsföreningar som vill genomföra satsningen.

Genomförande

Förbundet tillhandahåller ledarutbildning, ledarvode, flyers samt brädor och skydd till de föreningar som behöver. Sedan genomförs nybörjarkursen efter överenskommelse utifrån er förenings förutsättningar.

Projektstöd

För er föreningar som vill genomföra projektet går det fint att ansöka om Skatelyftet (tidigare Idrottslyftet) under kategorin “ledarutveckling”. 

Kontakta oss så hjälper vi er!

Kostnad

Kostnaden att gå nybörjarkursen bestäms av varje förening. Vi rekommenderar att det ingår medlemsskap i priset så skateboardåkarna är försäkrade och fortsätter åka när Family On Board-kursen är över.