SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

FÖRENINGSDRIFT

- RIKTLINJER

Här hittar du nedladdningsbara dokument och mallar som gör ert styrelsearbete enklare. Allt från att starta en förening till hur ni gör en budget. Du hittar även exempel på styrelsemöte/kallelse, förslag på stadgar, årsmötesprotokoll, bokslut m.m. Mallarna är till för er att använda men det är viktigt att ni anpassar dem och gör dem till er egna, inte bara kopierar rakt av.

SM-veckan Malmö 2019

Här hittar du information kring anläggningsfrågor, ekonomi, drift och skötsel. Både för inomhus och utomhus.

OSKI - Halmstad

I detta avsnitt hittar du tips på hur ni i er förening och verksamhet kan inkludera fler och tillsammans kan skapa den värdegrund som er förening vilar på. Du hittar också förbundets riktlinjer på hur ni bör agera om någon i er förening blir utsatt för trakasserier och/eller kränkande behandling.

SM-veckan igen