SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

Hjälpmedel för att få fler att åka skateboard

Om er skateboardförening redan är i gång eller är intresserade att dra i gång en parasport satsning kan vi på Sveriges Skateboardförbund bistå med stöd och hjälpmedel att komma i gång.
Hjälpmedel
Vi har införskaffat hjälpmedlet ”tillgänglig skateboard” från Funkibator som Örebro Skateboard redan idag använder med stor framgång. Genom att använda hjälpmedlet sänker ni trösklarna för personer med bland annat rörelsenedsättning eller synskada att börja åka skateboard.
Erbjudande!
Just nu har vi ett erbjudande där ni kan få ett starkt subventionerat pris om er förening vill införskaffa ett hjälpmedel från Funkibator. Ordinarie pris är 15 000kr och ni kan nu köpa den för endast 5000kr.
Vill ni få det subventionerat av oss?
Det går att ansöka om återstartstödet om ni vill göra en parasatsning för att täcka kostnaderna.
OBS!
Vi har ett begränsat antal och vi kommer ge företräde till de föreningar som har eller väljer att gå Attending‑utbildningen.

Först till kvarn!