Sveriges Skateboardförbund

Skatelyftspengarna är slut för 2023.
Massa gött har gjorts!

SKATELYFTET 22/23

PROJEKTSTÖD IF

Ger anslutna föreningar möjligheten att utveckla sin skateverksamhet så att barn och unga i åldern 7-25 år stimuleras till att åka skateboard hela livet.

Projektstöd IF är ett viktigt verktyg som ger föreningar och förbund stöd att vara med på en resa där vi tillsammans utvecklar svensk skateboard. Läs mer om RFs mål Strategi 2025 här.

Maxbeloppet att söka är 25 000 kr.

Krav för att kunna ansöka är att ha betalat medlemsavgiften, ha lagt in sina medlemmar i Idrottonline, skickat föreningens senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och bokslut.

Något som är viktigt att komma ihåg är att de nya riktlinjerna har skärpts så att medel inte får beviljas till ordinarie verksamhet där exempelvis läger, material eller individuella avgifter ingår. Projektstödet är till för tidsbestämda och avgränsade projekt som ska syfta till att utveckla föreningen.

FÖRENINGSUTVÄRDERING

OBLIGATORISKT

När du ska söka för ett projekt ni vill genomföra är det viktigt att du förhåller dig till kategorierna nedan. Är du osäker på om just ert projekt passar in och/eller vill ventilera det med oss först så ta kontakt med din kontaktperson på Förbundet eller med mig direkt.

Niklas Boström, ansvarig Skatelyftet.
0739 – 976 484
nb@sverigesskateboardforbund.se

TA MIG TILL FÖRENINGSUTVÄRDERINGEN

KATEGORIER 2022/2023

- SÖKS VIA IDROTTONLINE

Projektet ska bidra till trygga och inkluderande skatemiljöer som underlättar för underrepresenterade grupper att ta del av skateboardåkning. Det ska bygga på glädje, lärande och en långsiktig passion för skateboardåkning.

Det kan exempelvis ske genom att bygga eller renovera sin skateanläggning så den passar fler nivåer på åkning och att det blir lättare för underrepresenterade grupper att åka/vistas i skateparken, utbildning från oss på förbundet, hjälp från andra organisationer, utbytesträffar där medlemmar får lära känna varandra och diskutera hur de vill ha det i föreningen (exempelvis genom förbundets samtalsspel Skate Ed).  Eller om ni behöver se över miljöerna kring er anläggning.

LÄNK TILL IDROTTONLINE

Syftet är att projektet ska leda till att medlemmarna känner att dem kan påverka hur föreningen drivs, att medlemmarna känner större tillhörighet till er skateboardförening, att engagemanget ökar samt känslan av samhörighet ökar.

Det kan exempelvis ske genom barnens årsmöte, workshop kring hur ni vill ha de i föreningen eller kanske en medlemsundersökning. Det kan också vara byggprojekt som bygger på vad medlemmarna vill ha och där en grupp som inte är engagerad i föreningen idag får vara med i byggprocessen för att lära sig nya saker, lära känna nya medlemmar och öka känslan av tillhörighet och engagemang. Till exempel att ”juniorskejtarna” bygger en quarterpipe ihop med ”skejtgöbbarna/gummorna” och sedan arrangerar en best trick tävling tillsammans med övriga föreningen.

LÄNK TILL IDROTTONLINE

KONTAKT
Niklas Boström
0739 – 976 484
SSF-rainbow-500x500px_Rityta 1