SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

SKATELYFTET 24/25

PROJEKTSTÖD IF

Syftet med stödet är att ge föreningarna bättre förutsättningar för särskilda insatser som på lång sikt utvecklar föreningens verksamhet för barn, ungdomar  och vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med RF:s strategi 2025. Läs mer om RFs mål Strategi 2025.

Något som är viktigt att komma ihåg är medel inte får beviljas till ordinarie verksamhet där exempelvis läger, material eller individuella avgifter ingår. Grundregeln är alltså att projektet ska tillföra något nytt till föreningen som skapar nya möjligheter. Projektstödet är till för tidsbestämda och avgränsade projekt som ska syfta till att utveckla föreningen på lång sikt. 

Krav för att kunna ansöka är att ha betalat medlemsavgiften, ha lagt in sina medlemmar i Idrottonline, skickat in föreningens senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och bokslut till Sveriges skateboardförbund.

Maxbeloppet att söka är 25 000 kr.

Återrapportering

Återrapporten måste vara inlämnad senast en månad efter projektets slutdatum. Om inte kan det bli aktuellt med återbetalning av stödet.

FÖRENINGSUTVÄRDERING

OBLIGATORISKT

När du ska söka för ett projekt ni vill genomföra är det viktigt att du förhåller dig till kategorierna nedan. Är du osäker på om just ert projekt passar in och/eller vill ventilera det med oss först så ta kontakt med din kontaktperson på Förbundet eller med mig direkt.

Niklas Boström, ansvarig Skatelyftet.
0739 – 976 484
nb@sverigesskateboardforbund.se

Kategorier ni kan söka inom

- Skatelyftet söks via Idrottonline

Behöver ni bygga eller renovera något? Hjälp med kommundialogen? Workshop i att ta fram en skateparksdesign? Stöd till invigning av er nya skatepark? Eller nåt helt annat inom anläggning.

Vill ni göra en skatefilm för att visa upp er förening eller inspirera andra till mer skateboard? skapa roliga tävlingar? utbilda er? driva sociala projekt? genomföra utbytesresor osv.

Vill ni göra en riktad satsning mot nån målgrupp ni idag inte når? Rekrytera nya medlemmar? Köpa in hjälpmedel för att göra en paraskate satsning eller något annat projekt inom social hållbarhet?

Hör av er med era idéer så för vi en dialog kring vad ni vill göra och vad som är möjligt.

KONTAKT
Niklas Boström
0739 – 976 484
SSF-rainbow-500x500px_Rityta 1