SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

SKATESTÖDET 2024

Skatestödet är ett elitstöd som finns till för att ekonomiskt stötta individer som
promotar svensk skateboard i samband med att de tävlar internationellt.

Läs reglerna nedan noga innan du söker.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
ATT KUNNA FÅ STÖD

1. Skatestöd kan sökas av alla skateboardåkare med svenskt medborgarskap och som är 18 år fyllda.
2. Du som söker måste vara medlem i en förening ansluten till Sveriges Skateboardförbund.
3. Du tävlar på internationell nivå och har genomfört antidoping kursen Ren Vinnare eller ADEL som är internationella antidopingkursen hos WADA. (Båda är gratis och genomförs online som e-learning).
4. Stödet kan enbart sökas för att täcka resa eller del av resa till tävlingar internationellt.
5. Resan och ditt deltagande i tävlingen ska dokumenteras via foto/video som SSF kan använda i våra kanaler med syfte att marknadsföra svensk skateboards olika grenar och vår verksamhet.
6. Två fasta belopp går att söka: 3000 kr inom Europa, 5000 kr i resten av världen.
7. Sökanden ska gå med på och förbinda sig till att följa Sveriges Skateboardförbunds resepolicy.
8. Senast fem dagar efter resan skall sökanden lämna en redovisning och material innan stödet betalas ut.

FÖR RIPPERS UNDER 18 ÅR

Det finns utöver Skatestödet elitstöd som hanteras av “förbundskaptenen”. Ni ska alltså inte söka Skatestödet utan tar kontakt med John Magnusson via e-post. 

LÄS IGENOM FÖRBUNDETS
RESEPOLICY

Det är viktigt att du som åkare har läst och förstår de regler som är uppsatta. Brott mot resepolicyn kan leda till avstängning och att din utbetalning uteblir. 

FYLL I DIN ANSÖKAN

När du har fyllt i din ansökan så behandlar förbundet din ansökan så fort som möjligt. Se till att din ansökan skickas in i god tid innan din resa så du hinner få besked innan avresa. Ansökningar i efterhand godkännes ej. 

HÄR GÖR DU DIN ÅTERRAPPORT

Efter att du genomfört din resa så är det ditt ansvar att du redovisar dina utlägg och fyller i alla fält i återrapporten så utförligt du kan. i Återrapporten bifogar du även kopior på dina utlägg. Vi föredrar att få dessa i PDF-format. 

KONTAKT

John Magnusson
Ansvarig elit & tävling.
john.magnusson@sverigesskateboardforbund.se