Sveriges Skateboardförbund

SKATESTÖDET 2020, ej öppet

– Det är ännu inte möjligt att söka Skatestöd för 2020 ännu.

 

Har du några frågor kring stödet så ta kontakt med

Henrik Cederlund
0793-489953
hc@sverigeskateboardforbund.se

SKATESTÖDET 2019

Skatestödet är ett elitstöd som finns till för att ekonomiskt stötta individer som
promotar svensk skateboard i samband med att de tävlar internationellt.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
ATT KUNNA FÅ STÖD

1. Skatestöd kan sökas av alla skateboardåkare med svenskt medborgarskap och som är 18 år fyllda.
2. Du som söker måste vara medlem i en förening ansluten till Sveriges Skateboardförbund.
3. Du tävlar på internationell nivå.
4. Stödet kan enbart sökas för att täcka resa eller del av resa till tävlingar internationellt.
5. Resan ska komma skateboardsverige till gagn, marknadsföra svensk skateboarding och skateboarding i Sverige.
6. Två fasta belopp går att söka: 3000 kr inom Europa, 5000 kr i resten av världen.
7. Sökanden ska gå med på och förbinda sig till att följa Sveriges Skateboardförbunds resepolicy.
8. Efter resan skall sökanden lämna en redovisning innan stödet betalas ut.

LÄS IGENOM FÖRBUNDETS
RESEPOLICY

Det är viktigt att du som åkare har läst och förstår de regler som är uppsatta. Brott mot resepolicyn kan leda till avstängning och att din utbetalning uteblir. 

FYLL I DIN ANSÖKAN

När du har fyllt i din ansökan så behandlar förbundet din ansökan så fort som möjligt. Se till att din ansökan skickas in i god tid innan din resa så du hinner få besked innan avresa. Ansökningar i efterhand godkännes ej. 

HÄR GÖR DU DIN ÅTERRAPPORT

Efter att du genomfört din resa så är det ditt ansvar att du redovisar dina utlägg och fyller i alla fält i återrapporten så utförligt du kan. i Återrapporten bifogar du även kopior på dina utlägg. Vi föredrar att få dessa i PDF-format.