Verksamhet

Summering av förbundsmötet 18/4

Summering av förbundsmötet 18 april

36personer från 16 olika föreningar fanns representerade under mötet som genomfördes digitalt under ledning av Micke Valier.

Då det var första gången någonsin som vi gjorde ett årsmöte helt digitalt var det lite nervöst inför hur det skulle rullar på när vi var över 40 personer anmälda att delta.
Till vår lättnad genomfördes årsmötet utan några tekniska problem och när vi kom till röstning om motioner och personval så var diskussionerna intressanta och röstningen smidig.

•Örebro Skateboard´s hade skickat in motioner som gjorde att:
– deadline för motioner till förbundsmötet (SSF årsmöte) klubbades till 8 veckor innan mötet. (det går innan dess bra att skicka in motioner under hela året)
– Det öppnades upp möjlighet för bildandet av disktriktsförbund och dess möjlighet att ansluta sig till skateboardförnbundet. Örebro skateboard blir pilotförening för att lägga grunderna tillsammans med förbundet.

•Motion från Varbergs skateboardklubb gällande att öppna upp den lägre åldersgränsen för att söka skatestödet resulterade i att ta bort åldersgräns för sökande till större internationella tävlingar som EM/VM/OS-kval/ tävlingar.

•Säkerhetsgruppen med Hans Puttis Jacobsson från Väsby locals efterfrågade hårdare hjälmregler som resulterade i att:
– Hjälmreglerna på förbunds-arrangerade och sanktionerade tävlingar reviderades.

•Propositionen om att ändra styrelsens, valberedningens och framtida distrikts sammansättning där ettdera av könen ska vara representerad med minst 40% klubbades igenom.

Magnus Gyllenberg omvaldes till ordförande för ytterligare ett år.
Jessica Jansson, Niklas Persson och Emma Fastesson Lindgren omvaldes som ledamöter på två år i förbundsstyrelsen.
Det behövdes ett fyllnadsval till styrelsen för en tid av ett år, på denna post valdes Daniel Nätterdal från Örebro Skateboard in. Välkommen Danne!

Vi vill tacka John Magnusson för sin tid i styrelsen och vi ser fram emot hans fortsatta uppdrag i samband med Elitstöd och skapa förutsättningar för åkare inför OS.

Tack alla som deltog på möte, även om det gick smidigt är det inte samma sak som att träffas fysiskt där vi har värdefulla utbyten i själva mötet. Vi tar med oss det vidare och hoppas på att läget med Corona försvinner så att vi fysiskt kan träffas snart igen.

Till dess, stay safe, keep on pushing och glöm inte att ansöka om skatelyftet eller minirampstödet!
/Katta Sterner