Verksamhet

NYA REKOMMENDATIONER FÖR CAMPS!

Folkhälsomyndigheten meddelade den 18 maj att idrottsskolor, ungdomsläger och liknande (alltså skatecamps) kan genomföras med deltagare födda 2002 och senare. Detta förutsatt att verksamheten sker i närområdet och i mindre grupper. Myndigheten ger följande rekommendationer kring läger:

  • Genomför campet utomhus, om det går.
  • När det är möjligt, dela in skejtarna i mindre sessions.
  • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser där ni t.ex. äter och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
  • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
  • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
  • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

Den som ansvarar för campet måste se till att minska risken för smittspridning och bör inför göra en riskbedömning.

Folkhälsomyndigheten ska återkomma i juni med ytterligare rekommendationer för aktiviteter under sommaren så detta kan inom kort ändå ändras.

På vår startsida på webben kan du alltid hitta den senaste info om Covid-19 från RF.