Verksamhet

Angående regionala restriktioner, covid-19

Det har nu införts regionala restriktioner på flera håll i landet och för tillfället berörs 7 av 10 personer i Sverige av dessa. Vi vill alla att verksamheten ska gå tillbaka till det vanliga igen men för att det ska kunna ske så behöver vi alla hjälpas åt att förhindra smittspridningen så mycket vi kan.

Till våra medlemsföreningar som nu står inför regionala restriktioner vill vi meddela att om ni är osäkra kring vad som gäller för er skateboardverksamhet eller bara vill rådgöra med någon så ta kontakt med oss på förbundet/er föreningskontakt hos oss. Kontakta oss: https://sverigesskateboardforbund.se/kontakt/

Här hittar ni information om vilka regionlala restriktioner som gäller: https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/lokala-allmanna-rad/

Det finns även stöd att få från ert lokala RF-sisu distrikt. Här hittar du ditt RFsisu-distrikt: https://www.rf.se/omriksidrottsf…/hittainomidrottsrorelsen

Var rädda om er!