InkluderingVerksamhet

5 tips för att bli en mer jämställd förening

Idag är det internationella kvinnodagen och vi vill lyfta vilket bra jobb våra föreningar gjort för att göra skateboardsverige mer jämställt. 

År 2013 var fem procent av medlemmarna i våra medlemsföreningar tjejer/kvinnor och 2020 var det 23 procent. Det vill säga att på sju år har andelen tjejer som är medlemmar i våra medlemsföreningar ökat med 18 procentenheter det vill säga 360 procent.

Vi vill också skicka med några tips kring hur vi kan fortsätta arbetet och pusha den positiva utvecklingen framåt då vi har mycket jobb kvar.

5 tips för att bli en mer jämställd förening

Representation/identifikation/förebildskap

  • Jobba för att alla era medlemmar och potentiella medlemmar är representerade när beslut tas och när ni organiserar er så att ni låter så många röster som möjligt bli hörda. Skapa identifikation där personer kan känna att föreningen är för dem oavsett kön. Lyft förebilder för att inspirera de målgrupper som är underrepresenterade i er förening för att öka känslan av identifikation.

Titta på kulturen och vem den är välkomnande för?

  • Hur upplevs er föreningskultur och kan personer oavsett kön känna sig likvärdigt välkomna och uppleva möjligheten till inflytande och påverka hur föreningen fungerar? Känner sig alla oavsett kön likvärdigt trygga?

Riktade satsningar för underrepresenterade grupper

  • Utforma riktade satsningar för att skapa trygga rum och nå målgrupper ni inte når idag som ett sätt att välkomna nya personer in i föreningen. Det kan vara i form av speciella tider men också i er kommunikation och vem som kan känna sig välkommen i den. Fundera också på i vilka kommunikationskanaler ni kommunicerar och om ni når de målgrupper ni vill där. Kom också ihåg att en riktad satsning aldrig kan vara slutmålet utan det är en väg in och något som ska leda till att fler känner sig välkomna i er befintliga verksamhet.

Integrerat i alla delar av verksamheten

  • Se över er förening och se hur ni kan integrera frågan om jämställdhet i er befintliga verksamhet. Exempelvis i er kommunikation, styrdokument, ledarskap, utformning av anläggning osv.

En rättvisefråga och allas lika ansvar

  • Jämställdhet är en rättvisefråga och då behöver alla i föreningen dela ansvaret för att skapa en miljö som är inkluderande för alla medlemmar.

Alla dessa punkter går såklart att applicera på både jämställdhet och  jämlikhet och kan användas i alla form av inkluderingsarbete.

Kolla gärna in länken också för mer kunskap och inspiration kring hur din förening kan bli ännu mer jämställd https://sverigesskateboardforbund.se/riktlinjer-for-verksamhet/

Vill ni ha mer hjälp med ert jämställdhetsarbete kontakta gärna våra föreningsutvecklare på förbundet så kan de hjälpa er vidare.