TävlingVerksamhet

Barn & Unga får tävla igen!

Fr.o.m. den 28/4 får barn & unga födda 2002 eller senare börja tävla igen, utomhus. Det inenbär att det är fritt fram att arrangera tävlingar igen för denna grupp. Tänk bara på att det ska vara lokala evenemang med inget eller väldigt begränsat resande. Ni kan läsa mer här och där finns även Folkhälsomyndighetens definition: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/barnfardeltaimatchellertavlingutomhus

OBS! Det är ytterst regionen som avgör vilka restriktioner som gäller så ni måste alltid kolla så det inte finns regionala avvikelser från ovan.