Verksamhet

Vill du sitta i valberedningen?

Vill du sitta i nyckelgruppen för förbundets fortsatta utveckling?
Valberedningen söker dig som vill vara med och påverka som valberedare för förbundsstyrelsen i Sveriges Skateboardförbund. Vi har i dagsläget tre vakanta platser att fylla.
Läs mer om vad uppdraget innebär och gör en intresseanmälan här.