SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

ANSÖKAN ÄR FÖR TILLFÄLLET STÄNGD

Har du några frågor om Skruv & Skate så hör av dig till oss

SKRUV
& SKATE

Vi vet alla att det byggs fantastiska betongparker runt om i hela landet. När hösten och vintern tränger på finns inte lika många ställen att åka på. De inomhusanläggningar som finns, har inte alls tillgång till samma stöd för utveckling och renovering, som när det byggs stora publika betonganläggningar mitt i stadens centrum. Under höst och vinter är föreningskänslan starkare än någonsin och vi vill gärna supporta en utveckling av Sveriges inomhusanläggningar.

Skruv & Skate är ett projekt från Sveriges skateboardförbund, där vi 1 gång/år går in och stödjer en förening för att renovera eller utveckla sin inomhusanläggning och verksamhet. Efter renoveringen genomför föreningen och förbundet ett arrangemang tillsammans för att skejta och fira projektet.Det vi tittar på i ansökan om Skruv & Skate är föreningens förutsättningar och engagemang att bedriva en bra och inkluderande verksamhet efter att projektet är genomfört.

Kort beskrivning av upplägg för projektet. Punktordning gäller!

  • Föreningen ansöker (Senast 1/9)
  • Föreningen tilldelas Skruv & Skate.
  • SSF och föreningen genomför en träff för att säkerställa att projektet får den riktning och utfall som efterfrågas.
  • Byggstart (Så fort som möjligt)
  • Löpande uppföljning av byggnation.
  • Löpande uppföljning av projektplanering.
  • Löpande uppföljning av eventplanering.
  • Byggbesiktning, Återrapportering mot budget.
  • Genomförande av Event/SM
  • Genomförande av projekt/verksamhet (Mars ->)

Tidigare värdstäder:
2019  UMEÅ

2018  BORLÄNGE

2017  SKÖVDE

2016  HALMSTAD

PRISTAGARE DAM, BORLÄNGE 2018