Pressmeddelande

Information om Förbundsmötet + Skruv & Skate i Lidköping

Pga Coronaviruset och mer restriktioner kan det nu komma att ske förändringar i programmet och i värsta fall flyttas allt framåt. Vi ser även över digitala lösningar när det kommer till mötesdeltagande.

Styrelsen kommer senast i morgon torsdag vid lunch/eftermiddag att meddela vilka förändringar detta kan innebära.

Tills dess fortsätter vi att peppa inför träff i Lischöping!

Mvh Styrelse och Skateboardkontoret
_________________________________________________________________________________________________________
Tidigare meddelande 6/3:

Med anledning av utbrottet av Covid -19 (Coronaviruset)
och ovissheten kring dess spridning i Sverige har vi tagit fram riktlinjer inför förbundsmötet i Lidköping för att förebygga att någon riskerar att smittas i samband med mötet, insjuknar eller blir smittbärare.

Vi följer utvecklingen via Folkhälsomyndigheten och riktlinjerna kan komma att förändras beroende på vad som framkommer de närmsta veckorna inför mötet så håll utkik ifall vi gör förändringar.
Vi uppmanar dig att stanna hemma OM du inom 14 dagar innan mötet

 • Har varit utomlands i någon av de regioner där smittan idag sprids
 • Har varit i nära kontakt med någon som varit där eller
 • Har träffat en person som påvisats vara smittad av Covid-19
 • Om du har symtom som påminner om Covid-19 som feber, hosta, andningssvårigheter eller utslag.
 • Är sjuk, oavsett om du misstänker Covid-19
  Vilka länder som gäller hittar du på Folkhälsomyndigheten.

För att undvika att bli smittad eller smitta andra vill vi också uppmana alla som kommer att följa följande råd från Folkhälsomyndigheten innan (exempelvis på väg till mötet då många kommer åka tåg eller liknande) och under mötet och såklart efter:

 • Undvik nära kontakt med sjuka människor
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varm vatten. Speciellt före måltid, mathantering och efter toabesök. Under förbundsmötet uppmanar vi till att tvätta händer noga innan ni kommer i kontakt med andra människor.  Se tips nedan.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sen slänger. På så sätt minskar ni risken för smittspridning.
 • Stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta människor.

För de som är anmälda till mötet och av denna anledning måste stanna hemma kommer det ordnas möjlighet att delta digitalt.

Tips på handhygien:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-svenska/