Pressmeddelande

Nytt datum för Förbundsmötet

Nytt datum för förbundsmötet är nu beslutats till lördagen den 18 april i Lidköping.

Datum för mötet: 18 april 2020
Klockan: 10.00 – 15.00 (möte + föreläsning + fika/pizza)
Plats: Lidköping skatehall/ Sockerbruket konferenslokal, Sockerbruksgatan 1.

Anmälan:
Alla våra medlemsföreningar i skateboardförbundet är välkomna att delta på mötet och vara delaktiga i diskussioner, förslag m.m.

När det gäller rösträtt på mötet så är det endast de föreningars som har anmält detta sen innan (senast 31 januari) som kan nyttja dem.
Då mötet nu har fått ett nytt datum har förbundsstyrelsen beslutat att det är okej att dessa föreningar ersätter ombud som inte kan närvara den 18 april med nya namn. Specifik information om detta skickas ut till berörda föreningar under veckan.

Då det fortfarande är ovisst om hur hela situationen med Coronaviruset och dess restriktioner utvecklar sig jobbar vi på att ha en digital lösning redo ifall situationen skulle kräva det. Vi kommer isf att informera er om detta så håll er uppdaterade via er förenings-mail samt på vår hemsida och sociala medier.

Vid frågor kontakta Katta Sterner via mail eller tel:
katta.sterner@sverigesskateboardforbund.se
0721-599666