AnläggningVerksamhet

Höstens digitala träffar

I höst kommer vi att köra digitala träffar istället för de regionsträffar som vi tidigare haft. En anledning är såklart den rådande pandemin men vi tänker också att fler får tillfälle att vara med när man kan köra detta hemifrån. Ämnena som vi berör denna gång är Anläggning och Föreningsledare.

Träffarna är tillgänglig för dig som är medlem i en förening ansluten till Sveriges Skateboardförbund.

Anläggning

Välkommen på digital anläggningsträff där vi kommer att prata om hur ni kan få till en ny skateboardanläggning och driva den när den är klar. Upplägget är först tips och tankar från förbundet och sen erfarenhetsutbyte mellan alla deltagare och oss representanter från förbundet.

Läs mer och anmäl dig här: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1423050

Föreningsledare

Vi bjuder in dig som sitter i styrelse, kommitté eller på annat sätt är representant eller drivande i din förening. En del av träffen kommer vara tips och tankar från förbundet och den andra delen erfarenhetsutbyte mellan deltagare och vi representanter från förbundet.

Läs mer och anmäl dig här:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1423084

Båda träffarna är kostnadsfria