AnläggningVerksamhet

Fullt i skateparkerna?

Hur har det varit i er skatepark i sommar?

Vi har fått till oss att det under säsongen återigen varit kaos i många skateparker. Vi delar ofta yta med andra utövare, såsom bmx, kickbike & inlines, vilket bitvis gör det svårt att nyttja de parker vi slitit hårt för. Vi behöver därför sammanställa en rapport som ska ligga till grund för nya rekommendationer och vara alla till gagn. T.ex. vid diskussioner med er kommun.

Det är här din åsikt blir viktig! Ta 5 min och fyll i denna enkät med enkla frågor så hjälper du vår skateboard-community. 

Några tänkbara resultat:
. Vår skatepark är för liten, den behöver byggas ut
. Hos oss behövs det regler
. Det funkar bra hos oss, inga åtgärder behövs

Vem kan fylla i denna enkät?
Är du skateboardåkare som nyttjar en skatepark är du kvalificerad. Ju fler svar vi får ju bättre effekt och mer korrekt blir resultatet av enkäten. 

Hur länge är enkäten öppen? 
Vi vill gärna ha ditt svar innan sista oktober.

Länk till formuläret: https://forms.gle/W5kUHQcdNRga38Mv5

…………………….

Har du några frågor kring formuläret v.v. tak kontakt med Henrik Cederlund, 0793-489953, hc@sverigesskateboardforbund.se