Verksamhet

Välkommen på förbundsmöte 2021

Välkommen på förbundsmöte 2021
Vi vill hälsa er som medlemsföreningar välkomna på årets förbundsmöte lördag den 10 april kl 10.00.
Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att förbundsmötet genomförs digitalt.
Exakt hur mötet kommer att genomföras återkommer vi till i samband med utskick av program och
övriga handlingar.

Datum för mötet: 10 april 2021
Klockan: 10.00 – 14.00 Möte + paus
Vart: Digitalt via dator eller smartphone

Delta på förbundsmötet och var med att påverka vår verksamhet för 2021.

•Motioner: Sista dag att skicka in motioner som ska behandlas på årsmötet är 13 februari.

•Anmälan till mötet samt hur många från er förening som har rösträtt är mailat till er förenings-mail.
anmälan skall vara förbundet tillhanda senast 27 februari.

•Handlingar till mötet kommer att skickas ut till anmälda ombud samt publiceras på vår hemsida i god
tid före mötet. Senast 27 mars.

Frågor hänvisas till Katta Sterner
katta.sterner@sverigesskateboardforbund.se
0721-599666

Välkomna!

/Styrelsen – Sveriges Skateboardförbund