Verksamhet

FHM öppnar för tävling och camps från 1:a juni

Fr.o.m den 1:a juni så öppnas det upp för tävling och camps i mindre omfattning och de allmänna råden gäller fortfarande. Vi har alla gjort ett stort och viktigt jobb under lång tid nu och vi uppmanar er att fortsatt bedriva smittsäker verksamhet. Ni kan läsa mer om vad som gäller på denna sida.

https://sverigesskateboardforbund.se/coronaochskateboard/

Och är ni osäkra kan ni alltid ta kontakt med oss!

/Skateboardkontoret