PressmeddelandeProjekt

Attending

Sveriges Skateboardförbund har beviljats stöd från Postkodstiftelsen!
Stödet skall gå till vårt nya projekt Attending som går ut på att ta fram en ledarutbildning anpassad för NPF-personer. Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) beror på hur hjärnan fungerar. 

De vanligaste funktionsvariationerna är adhd, AST, Tourettes Syndrom och språkstörning. Syftet med stödet är att ge skateföreningar verktyg att nå och behålla medlemmar med NPF genom att ta fram ledarutbildningar, certifieringar och riktade skatesessions för att nå målgruppen.

Alexander Edqvist som är projektledare för Attending kommenterar satsningen:
-Skateboard passar alla och många personer med NPF-diagnoser funkar det extra bra för eftersom det är så kravlöst. En kan åka när de känner för det och åka hur mycket eller lite de vill. Just skateboardkulturen har utvecklats enormt de senaste åren och det känns skitcoolt och ärande att arbeta vidare för ett bättre skateboardsverige!

Inom kort kommer vi bjuda in alla medlemsföreningar till en digital träff där vi berättar mer om satsningen och hur er förening kan vara med.