Internationellt

Skateboardförbundets ställningstagande med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Sveriges Skateboardförbunds styrelse fattat följande beslut:

– Att stödja det internationella förbundets och IOK:s beslut om att inte förlägga några internationella tävlingar i Ryssland eller Belarus eller tillåta åkare från dessa länder att representera sitt land i internationell tävlingsverksamhet.
– Att inte skicka svenska åkare till tävlingar eller träningsverksamhet i Ryssland eller Belarus.
– Att vi i likhet med Riksidrottsförbundet gärna vill se FN/EU-sanktioner mot dessa länder.

Vi följer utvecklingen inom Riksidrottsförbundet, EU och det internationella förbundet World Skate.