AnläggningTävlingVerksamhet

Nya restriktioner från den 23/12

Vi har uppdaterat sidan Corona och Skateboard med de senaste restriktionerna som gäller from den 23/12. Dessa gäller tom den 16/1 2022.

Det är alla föreningars skyldighet att hålla sig uppdaterade och att agera utefter dessa regler som Idrottsrörelsen och Folkhälsomyndigheten tillsammans har tagit fram.

Ni hittar alla info här:

https://sverigesskateboardforbund.se/coronaochskateboard/

Har ni frågor kring dessa så är det bara att höra av sig

https://sverigesskateboardforbund.se/kontakt/