InkluderingVerksamhet

Skateboard är social hållbarhet – seminarium och samtal 18 januari i Örebro/digitalt

Välkommen på ett spännande seminarium om skateboard som verktyg för att uppnå social hållbarhet. De tre fokusområdena är: skateboard och utbildning, skateboard och integration samt skate­board och fysiska miljöer.

Under dagen kommer vi prata om skateboarden som ett innovativt verktyg
för att bygga social hållbarhet för offentlig verksamhet, näringsliv och andra
organisationer samt hur man med skateboard kan ta i tu med och lösa samhällsutmaningar.
Skateboard har unika egenskaper som kommer belysas under dagen.

Tid: Onsdag 18:e Januari 13:00 – 17:00
Plats: Kulturkvateret, Fabriksgatan 4, 702 11 Örebro

Närvara fysiskt eller digitalt.
Anmälningsformuläret hittar du här: https://forms.gle/kQMbNsCukcFvHFnr7

Arrangör:
Örebro Skateboard – föreningen som är en aktiv samhällsfunktion för folkhälsa, jämställdhet och
integration och skapar trygga aktivitetsplatser och verksamhet för spontan rörelseaktivitet.
Skateboard är en individuell, spontan rörelseaktivitet som utförs tillsammans över åldersgränser,
med alla könsidentiteter, socialbakgrund, kulturellbakgrund och kunskapsnivåer, samtidigt.

Samverkans parter: Sveriges Skateboard Förbund, Örebro Läns Skatebord förbund, RF Sisu
Örebro Län, Rörelsenätverket Örebro län, White arkitekter, Kamtech och Kulturkvarteret.