Projekt

Svara på några snabba frågor!

Skateboard and Beyond är ett Erasmus+ projekt (EU-projekt) som Sveriges skateboardförbund är med och driver. Tillsammans med spanska och tyska skateboardförbunden så ska vi satsa extra i idrottssvaga områden och göra roliga events för barn mellan 7-12 år. Vi kommer utbilda skatecoacher och andra ledare i föreningar så er röst är viktig. Passar du in i någon utav målgrupperna för att svara på enkäten så vore det jöttebra om du vill lägga några minuter på detta. Har du frågor om Skateboard and Beyond så kan du kontakta: niklas.persson@sverigesskateboardforbund.se

Vi bedriver just nu ett Erasmus+ projekt (EU-projekt) tillsammans med spanska och tyska skateboardförbunden där vi ska satsa extra på idrottssvaga områden och göra roliga events för barn mellan 7-12år. Vi vore tacksamma om du kunde avvara ett par minuter till att svara på vår enkät om du passar in i någon utav målgrupperna. Skanna QR-koden med din mobilkamera så kommer du till frågeformuläret.
Du kan även klicka på länkarna:
För skatecoacher: https://forms.gle/WC51FnMC1HqokgTj6
För föräldrar och barn: https://forms.gle/i3hyTcujcuuzvbgq5
Organisationer/föreningar: https://forms.gle/gG372xEPfBLcwQeH8

Stort tack för din medverkan!